Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Alexandra Jiříčková: Flores

5. 1.-30. 1. / Cafe Kamzík / Malba

Do 30. 1. 2023 bude v Café Kamzík, Hrzánská pasáž, Kamzíkova 8 (vstup též z Celetné), přístupná  velmi zajímavá prodejní výstava obrazů Alexandry Jiříčkové: Flores.

MgA. Alexandra Jiříčková

Studium: Akademie výtvarných umění v Praze
(ateliér klasických malířských technik profesora Zdeňka Berana), 2003 – 2009.

Věnuji se převážně olejomalbě a malbě akvarelů.
Techniku malby a kresby jsem také vyučovala.

http://www.alexandra-jirickova.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Alexandra Jiříčková: Flores