Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Alexander Rozin: Neupravované stretnutia so životom

Do 5. 8. 2023 je v Domě národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 (u I.P.Pavlova), přístupná zajímavá a krásná výstava Alexandera Rozina: Neupravované stretnutia so životom.

Kurátor a organizátor výstavy PhDr. Ľuboslav Moza, PhD, ředitel Galerie Artem a znalec umění, k výstavě a autorově fotografiím píše:

Človek je tvorca. Pre vývoj našej existencie, tým že rozvíja a obohacuje naše umenie a vedu, tvorí kultúru. Jej hodnoty majú obrovský význam pre ľudstvo.

Výtvarné umenie je rozsiahlou disciplínou s jednotlivými zameraniami. Medzi tie mladšie patrí fotografia. Fenomén, ktorý vstúpil do života v XIX. storočí a doposiaľ rastie záujem i nároky na jeho kvalitu. Jeho súčasnosť je i dnes ťažko uchopiteľná. V množstve foto záberov sa objavia i lepšie výsledky. Ľahko vyfotené, tvoria bežné záznamy. K umeleckej fotografii však vedie náročná cesta, ktorú vie naplniť osobnostný talent a dlhodobý záujem. 

Umeleckú fotografiu netvorí iba vyspelá technologická úroveň prístroja. Záber, obohatený originálnym námetom, či výrazom tvorí len dekoráciu pre ľudské oko. Tú skutočnú hodnotu získava, keď  autor stihne v tom správnom zlomku sekundy stisnúť spúšť a zachytiť vizuálny moment v pôsobivej kompozícii, farebnej súhre, s čarom miesta a výnimočnosti. Tak vznikne dielo, ktoré je nositeľom hodnoty i silného, dlho trvajúceho zážitku. Práca, ktorá človeka obohatí a očarí.  

Pri dávnejšom stretnutí s fotografiami Alexandra Rozina ma okrem ich mimoriadne dobrého  spracovania zaujali pôsobivé pohľady na zdanlivo bežnú súčasnosť. Viem, že práve dlhodobejšie fotografické rozhovory s mestom, či prírodou, a to  nielen z rôznych uhlov, ale i v bohatstve svetelných zázrakov a  časových období, tvoria veľký predpoklad pre tvorivý rast a hodnotný výsledok umelca. A práve takto tvorí autor. Zo zaujímavých výšin  pohľadov dokáže zachytiť panorámu, či detail tak, aby neunavil. Zachytáva nové a nové  objavy, vďaka talentu a trpezlivosti. Veľmi rád pozorujem, ako umelec vníma krásu a večnosť vinice,  v kontraste prírodného a mestského. Farebne príťažlivo i podnecujúco. V prehľadnej kompozícii.

Alexander Rozin je práve  tichým jestvovaním okolia fascinovaný. Už predtým, než jeho objektívu ponúkne svet zvláštnosť tisne prstom na spúšť, aby otvoril  optické oko práve v momente, keď k nemu dorazí svetlo, a vpustil ďalší z príbehov života.

Autor pozoruje a skúma svet v jeho tvorivej premenlivosti. So schopnosťou zachytiť náhodné, a pritom významné prvky, či úkazy, ktorými dodáva vybraným dielam charakter surrealistickej estetiky.

Obdivujem tvorcov, ktorí sa nevzdávajú. Ktorí trpezlivo spracúvajú krásu okolia do filozofie nášho bytia. Zdanlivo bežný pohľad, v tejto rýchlej, a povrchnej dobe je vlastne nositeľom umenia. Zázrak vzniká tam, kde sa autor dokáže zastaviť a uvidieť hĺbku a krásu všetkého. Tam vzniká tvorba, ktorá nezostarne, pretože je nositeľom hodnoty.

Ľuboslav Moza

Jún 2023    Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Alexander Rozin: Neupravované stretnutia so životom