Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Aleš Veselý: Ideální projekty – uskutečněné i neuskutečněné

29. 9.-30. 10. / Galerie Zlatá Husa / Socha

Do 30.10.2015 bude v Galerii Zlatá husa, Dlouhá 12, Praha 1, přístupná krásná a zajímavá výstava Aleše Veselého: Ideální projekty – uskutečněné i neuskutečněné.

Výstava je součástí cyklu 4 výstav Bez začátku, bez konce.

Výjimečný a rozsáhlý výstavní projekt mapuje tvorbu umělce současně ve čtyřech pražských galeriích. Každá z výstav je svou povahou a obsahem unikátní. Dohromady tak projekt nabízí několik pohledů na autorovo obsáhlé dílo – od 60. let 20. století až po současnost.

V průběhu celé tvorby, a to již od konce 60. let, vznikaly ideje, které se postupně vyvíjely k ideálním představám monumentálních dimenzí. Socha Kaddish (1968) byla první realizací v tomto měřítku. Další realizované i nerealizované projekty v prostorách galerie představují modely, videa, kresby, fotografie a texty. Společně s projekty jsou vystavena i díla ze 60. a 70. let ze sbírky Galerie Zlatá husa.

Aleš Veselý (*1935)

Jeden z nejvýznamnějších světových sochařů vstoupil na českou výtvarnou scénu na přelomu 50. a 60. let 20. století. Velmi záhy se stal stěžejní osobností generace, která přinášela osobité podněty navazující na proudy evropského informelu. V roce 1965 získal na IV. Bienále mladých v Paříži Cenu kritiky. Ve svém monumentálním díle se často obrací ke kořenům judaismu a hledání smyslu lidské existence. Jeho dílo je zastoupeno v řadě světových uměleckých institucí včetně The Solomon Guggenheim Museum v New Yorku, Centre Georges-Pompidou v Paříži a v Národní galerii v Praze. Své bohaté znalosti předává dalším mladým umělcům jako pedagog AVU a UJEP.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Aleš Veselý: Ideální projekty – uskutečněné i neuskutečněné