Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Aleš Veselý: Bez začátku, bez konce

17. 9.-11. 11. / Vila Pellé / Socha

Do 11.11.2015 bude ve Vile Pellé, Pelléova 10, Praha 6, přístupná zajímavá a krásná výstava Aleše Veselého: Bez začátku, bez konce.

Výjimečný a rozsáhlý výstavní projekt mapuje tvorbu umělce současně ve čtyřech pražských galeriích. Každá z výstav je svou povahou a obsahem unikátní. Dohromady tak projekt nabízí několik pohledů na autorovo obsáhlé dílo – od 60. let 20. století až po současnost.

Galerie Villa Pellé vystaví prostorové a kresebné „úvahy“ a vize ve formě menších objektů, modelů a kreseb představujících nové monumentální sochy. Jsou to práce z posledních několika let, kde převažují úvahy o relativitě viděného a o vnímání času a rozprostřenosti prostoru.

Aleš Veselý (*1935, Praha)

Sochař, za kterého mluví jeho monumentální dílo, vstoupil na českou výtvarnou scénu na přelomu 50. a 60. let 20. století. Velmi záhy se stal stěžejní osobností generace, která přinášela osobité podněty navazující na proudy evropského informelu. Ve svém monumentálním díle se často obrací ke kořenům judaismu, zabývá se hledáním smyslu lidské existence. Je zastoupen v řadě světových uměleckých institucí včetně The Solomon R. Guggenheim Museum v New Yorku, Centre Georges Pompidou v Paříži a v Národní galerii v Praze.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Aleš Veselý: Bez začátku, bez konce