Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Aleš Novák: Rám naruby

Do 13.10.2020 poběží v prostorech uměleckého studia spolku Prám, Čerpadlová 4b, Praha 9 (vlak, tram, bus Nádraží Libeň), velmi zajímavá a řachácká výstava Aleše Nováka: Rám naruby.

Krajina je bdělé přihlížení: rozpad oblaku, sbíhající se skvrny světla, odliv podzimního deště. Krajina Aleše Nováka je ve své bdělosti svědkem nejen viditelného a hmatatelného, ale ještě více toho, co je za horizontem možnosti vidět, co lze spatřovat jen periferně, vnímat jen v ozvěně. Je to stín zvířete vyčkávajícího na soumrak, záblesk kůstky na hranici lesa, souzvuk řeky a dravce uplývajících skrze noc: to vše je a není vidět.
 
Novákova výstava zachycuje krajinu nikoli jako strnulý a zakonzervovaný objekt určený k rychlé konzumaci, nýbrž jako tajemný a plachý prostor, jehož se nelze zmocnit. Mluví svým vlastním jazykem, žije svým skrytým životem. Není možné jej zacílit, pozřít, uchvátit. Sám se zjevuje, téměř o své vlastní vůli: přechází ze stínu do světla, z jasu do mlhy, zhmotňuje se. Dějiště obrazu se tak stává nestálým a proměnlivým.
 
Tento efekt ještě zesiluje zapojení objektů v celkové kompozici výstavy. Autor tak dosahuje nové a svěží dynamiky, v níž již neprobíhá dialog pouze v „jazykovém“ systému barvy a plátna, ale rozšiřuje se do prostoru. Lze se ptát o jaký jazyk vlastně jde? Je to řeč poukazování ke krajině obrazu? Rozšířená hra zakrývání a odhalování jejího kódu – nebo jde spíše o jakýsi metajazyk obrazu jako materiálního artefaktu?
 
Součástí instalace jsou krátké textové vstupy Kláry Krásenské, které nabízí další možnou vrstvu vnímání. Zapojením textu je podtržena a zdůrazněna dialogičnost projektu a jeho jednotlivých médií.
 
Silou Novákovy výstavy se nově stává příběh s nímž je motiv krajiny usouvztažněn. Na mnohých z obrazů se otevírají průhledy do prostorů evokujících krajiny biblických příběhů či antických mýtů; avšak ani tento dojem nepřekračuje danou hranici tušení, snu, zdání. Nefiguruje zde tedy žádný konkrétní narativ, který by krajina vyprávěla či zprostředkovávala – Novákova krajina totiž není médiem. Sama je životaschopným a jen stěží předvídatelným příběhem.
….
Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Aleš Novák: Rám naruby