Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Aleš Hnízdil: Procesuální komunikace vědomí, 2020

Do 25.7.2020 bude na dvoře Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, přístupná instalace Aleše Hnízdila: Procesuální komunikace vědomí, 2020.

Ať již věříme v nějakého boha nebo jsme ateisté, naše vědomí se identifikuje s prostorem okolo nás, s prostorem nad námi i s prostorem v nás. Vertikální vědomí je prostoupením všech těchto poloh a formou komunikace – jazykem srozumitelným všem. V nekonečném pohybu probíhajícího procesu je naše vědomí mikrosoučástí procesuální komunikace. Vertikály jako znaky v pohybu komunikují mezi sebou navzájem. Komunikují s prostorem, hmotou i s místem, které je dané naší aktuální přítomností. Komunikují s významy, jež nás obklopují. Betlémská kaple i domy okolo jsou významově naplněny příběhy, kterých se můžeme dotýkat. Můžeme se ve svém vědomí cítit jejích součástí a jsme jí i bez potřeby se jich dotknout, již svoji pouhou přítomností. Stejně, jako jsme a budeme součástí všech procesů i těch, které probíhají a budou probíhat zdánlivě nezávisle na naší časově omezené, fyzické přítomnosti.

Fotky z instalace a vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Aleš Hnízdil: Procesuální komunikace vědomí, 2020