Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Aleš Hnízdil: Genetický kód vědomí

7. 6.-10. 9. / DOX / Instalace

Do 10.9.2018 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná na terase krásná instalační výstava Aleše Hnízdila: Genetický kód vědomí.

Tvorba Aleše Hnízdila je založena na meditativním vnímání prostoru. Tento aspekt prochází celou jeho tvorbou a lze ho najít již v jeho prostorových liniích 80. let, které vznikaly po absolutoriu sochařského ateliéru AVU v Praze. Představovaly vyprázdněné siluety s náznaky lidských postav konfrontovaných s hmotou a prostorem. Hledání vnitřních poloh, vnímání existence člověka v jeho emocionální rovině, vedlo Hnízdila k používání stále jednodušších forem.

V současné době autor pracuje nejčastěji s nerez ocelí a kamenem – pískovcem a alabastrem, jimiž nechává pronikat ocelové konstrukce: vertikální, které jsou koncipované jako propojení s nekonečným prostorem, a cyklické, které evokují prolnutí či prostoupení vědomí mimo rozměr času.

Aleš Hnízdil (1954) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Jiřího Bradáče a na GHK Hochschule fur bildende Kunst v Kastelu u profesorů W. Kausche a J. Arnolda. V letech 1996-1998 působil na fakultě architektury Technické univerzity v Liberci, v letech 1999-2008 na fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 2010 působí na katedře zahradní architektury České zemědělské univerzity. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách v Holandsku, Francii, Německu, Itálii, Švýcarsku, Spojených státech a na Holandských Antilách.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Aleš Hnízdil: Genetický kód vědomí