Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Aleš Brázdil: Trance

9. 7.-10. 10. / Dům Radost / Malba

Do 10.10.2020 bude v Café radost v Domě Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Aleše Brázdila: Trance.

kurátor: Petr Hájek, pořádá The Chemistry gallery, Café Radost a Dům Radost.

Část textu Petra Vaňouse:

Malbu Aleše Brázdila charakterizuje vedle smyslu pro iluzivnost výrazu také přítomnost určité vizuální iritace. Pohled na jeho obrazy probouzí neklid. Své malířské schopnosti přetvářet viděné či spatřené do stavu dynamické, přeskupující se hmoty, kterou lze nadále libovolně tvarovat, manipulovat a podle potřeby ohýbat, autor vkládá do průzkumu analogického světa reprodukovaného záznamu, s nímž pracuje statické médium klasické i digitální fotografie a konfigurační časová média videa, filmu, digitálního záznamu a dokumentu. Brázdila fascinuje existence časové kapsy, která byla fixována v příslušném médiu a lze se k ní opakovaně vracet. Smyčku můžeme donekonečna opakovat a zkoumat. Ať už je na záznamu cokoliv, vždy jsme konfrontováni pouze s povrchem dění, s rovinou, v níž se záznam technicky formátuje a z níž je reprodukovaný obraz rozložitelný na konfigurační podstatu imitačního systému (zrno, rastr, body, čísla apod.). A je to právě tento vlnící se povrch, který autora fascinuje a jejž se snaží ve své tvorbě zaměřit.

K těmto fenoménům hledá Brázdil vztah prostřednictvím malby. Na základě zvědavosti fyzicky rozkrývá reprodukční rovinu, demontuje zdánlivě celistvý vizuální povrch, a tím rozrušuje jeho zautomatizované vnímání. Konvence vizuální informace je destruována, aby byl otevřen prostor pro vnímání odvrácené strany předkládaného vizuálního sdělení. Orientace lidského vědomí rodící se v poli mezi viděným a myšleným, tedy mezi smyslovým podrážděním a rozumovou korekcí, je zpochybněna. Podchycováním těchto rozpojujících tendencí, jež doprovázejí projevy současné vizuální kultury a v důsledku narušují či pozměňují morfologii lidské imaginace, se Aleš Brázdil zařazuje do širšího současného malířského proudu analyticky zkoumajícího tento fenomén (vedle autorů, jako jsou např. Eberhard Havekost nebo Johannes Kahrs). Obraz se tu projevuje jako kritický nástroj rozkrývající systematizovaný a zmechanizovaný negativní jev uvnitř společnosti, který je pro tuto samotnou společnost a civilizaci zároveň konstituční.

Výtah z textu pro katalog Aleš Brázdil – Trance
Petr VaňousFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Aleš Brázdil: Trance