Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Aleš Brázdil – Mailer Daemon

Do 27. 5. 2023 je v Hale 40, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, přístupná krásná a rozsáhlá výstava známého malíře Aleše Brázdila: Mailer Daemon.

Výstavu pořádá The Chemistry Gallery.

Průvodní text kurátora Petra Vaňouse:

Aleše Brázdila (*1983), absolventa ateliéru klasických malířských technik na pražské AVU, fascinuje proměna malířské iluze ve vztahu k voleným aktualizovaným východiskům obrazu. Své malířské zdroje nalézá autor zpravidla na internetu. Zajímá se o zpětnou transformaci pohyblivého obrazu do jinak pojatého statického rámce malby. Zájem o námětové okruhy z prostředí subkulturní scény, béčkové kultury a erotiky se postupně přesouvá k průzkumu samotného prostředkujícího média, jako určitého emocionálního a zkušenostního filtru, jehož podstatou je dusivá anonymita a bezčasí. Screenshoty videí zachycují tvarové a barevné deformace obrazu. Často vykazují rysy opotřebovanosti záznamu. Nechávají nahlédnout do paměťových úložišť, které však pro umělce i diváka postrádají vazbu na skutečnou paměť. Proto je nelze sdílet. A pokud, pak pouze mechanicky, odosobněně, modelově. Samy jsou již vrstvou překrytí čehosi nedostupného, nerozklíčovatelného, čehosi, co je přes všechnu zpřítomňovanou popisnost cizorodé, zneklidňující a často iritující. Všechny tyto vrstvy se potom propisují do samotné malby, která se pohybuje v rozhraní figurace a abstraktního výrazu jako „mailer daemon“ (spam, nevyžádaná pošta). Aleš Brázdil svým koncentrovaným dílem otevírá otázky spojené s nepevnými základy současné vizuality, které se díky tomu, že porušují kontinuitu asociačních odkazů, přes všechnu sobě-podobnost figur, prostorů a prostředí, stávají v rovině myšlení vnějškem. Tím, co nutí diváka znovu-promýšlet vazby mezi viděným a myšleným, vazby, které odkrývají trhliny, skrze něž nahlížíme věci jinak. Tomu odpovídá také proměna současného obrazu Aleše Brázdila nepostrádající v sobě procesuální a analytické aspekty vtělené do malířské iluze.
Petr Vaňous, kurátor výstavy
 
The Chemistry Gallery
www.thechemistry.art


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Aleš Brázdil – Mailer Daemon