Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Alena Foustková: Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem božím

2. 12.-28. 1. / Museum Kampa / Malba

Do 28. 1. 2024 je v Museu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Aleny Foustkové: Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem božím.

Museum Kampa již pravidelně v rámci svého programu představuje díla umělkyň a umělců, kteří značnou část života prožili v emigraci. Nejinak je tomu i v případě multimediální umělkyně Aleny Foustkové (*1957). Ta se ve výstavě nazvané Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem božím, zabývá ženským traumatem hned v několika rovinách. V jednotlivých objektech, výšivkách, asamblážích i videoprojekci se autorčina osobní traumata střetávají s kolektivní ženskou zkušeností. Některé z prací nás pak zavedou až ke kořenům křesťanského učení, pokrouceným po staletí cizelovanými výklady, jež se v mnohých ohledech staly nástrojem k hromadné represi žen.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Alena Foustková: Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem božím