Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Alena Foustková: Co kdyby

1. 3.-31. 3. / Galerie Havelka / Instalace

Do 31. 3. 2022 můžete v Galerii Havelka, Martinská 4, Praha 1, zhlédnout velmi zajímavou výstavu Aleny Foustkové: Co kdyby.

What If? Co by se stalo kdyby? Alena Foustková klade otázky po podmínkách, v nichž žijeme a utváříme své víry, názory a předsudky. Změnila by naši civilizaci jiná východiska? Domníváme se, že jsme špičkoví v adaptaci a přizpůsobení se, ale je tomu skutečně tak? Výstava je výsledkem úvah o empatii, míře všech věcí, o zázemí, a schopnosti žít v dnešní době. Iniciací se staly základy pražského Assisi, jak byly utkány v dopisech svaté Kláry Anežce České ve 13. století, a práce z rezidenčního pobytu autorky ve finském Fiskars.

Kurátorka: Martina VítkováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Alena Foustková: Co kdyby