Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Alena Beldová: Malba na plech

16. 5.-10. 6. / Cafe Kamzík / Malba

Do 10. 6. 2022 bude v Café Kamzík, Hrzánská pasáž, Kamzíkova 8 (vstup též z Celetné), přístupná  zajímavá výstava obrazů Aleny Beldové: Malba na plech.

Alena Beldová je absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze /atelier textilního výtvarnictví pod vedením prof. B. Felcmana/ 1979-1985.

Sama o sobě píše:

Po ukončení VŠUP jsem se věnovala hlavně textilnímu designu. Spolupracovala jsem s několika českými dílnami a továrnami u nás. Čtyři roky jsem navrhovala vlněné a hedvábné látky pro velkou textilní tiskárnu v Rakousku. Současně jsem se věnovala volné malbě. V roce 1999 jsem poprvé navštívila Bretaň. Divoká krása bretaňského pobřeží mě přivedla k rozhodnutí malovat krajiny. Začala jsem menšími akvarely a pastely přímo v plenéru. V atelieru potom maluji větší plátna podle těchto skic. V posledních letech se nechávám inspirovat také českou krajinou a různými cestami do zahraničí. Deset let jsem učila výtvarné předměty na umělecké škole v Praze. Několik let jsem byla členkou umělecké skupiny ŽARARAKA, se kterou jsem se zúčastnila mnoha společných výstav a mezinárodních sympozií. Moje práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí a ve sbírce Severočeského muzea. V posledních letech vystavuji převážně samostatně.

www.alenabeldova.cz



Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Alena Beldová: Malba na plech