Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Alejandro Cruz a Kristýna Králová: Hanal Pixan. Den mrtvých u Mayů

Do 21.12.2018 bude v Institutu Cervantes, Na Rybníčku 6, Praha 2, přístupná hustá a velmi zajímavá výstava Alejandro Cruz a Kristýna Králová: Hanal Pixan. Den mrtvých u Mayů.

Den mrtvých představuje jednu z nejvýznamnějších mexických slavností. Zvláštního významu tato tradice nabývá na Yucatánském poloostrově. Místní mayské obyvatelstvo nazývá tento svátek jako Hanal Pixan, tedy „potrava duší“. Slaví se na celém poloostrově, a to od 26. října do 1. listopadu. Ve městě Pomuch, ve státu Campeche, se provádí rituál spočívající ve vykopání a následném čištění kostí zemřelých příbuzných a blízkých. Akt je prováděn s velkou péčí a úctou, aby bylo zřejmé, že ve světě živých se na zemřelé stále vzpomíná. Během oslav se v Pomuchu a přilehlých městech koná průvod Dne mrtvých s typickými oltáři, kostýmy a tanci.

Výstava Hanal Pixan ukazuje prostřednictvím 20 fotografií pořízených Alejandrem Cruzem v letech 2010 a 2016 světově vůbec nejuznávanější tradice mayského Dne mrtvých plné mexického koloritu, folkloru a oslav.

Výstavu doplňuje série fotografií Kristýny Králové a předměty z běžného života Mayů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Alejandro Cruz a Kristýna Králová: Hanal Pixan. Den mrtvých u Mayů