Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž ak. mal. Karel Fojtů: Portréty, Obrazy z Prahy, Bretagne a Provence

Do 22. 12. 2022 je ve výstavních prostorech galerie a showroomu ASSO Biskupská 8, Praha 1 (v podzemí), přístupná zajímavá výstava ak. mal. Karla Fojtů: Portréty, Obrazy z Prahy, Bretagne a Provence.

Karel Fojtů
Ve výtvarném vzdělání absolvoval nejprve střední UMPRUM školu v Uherském Hradišti a to v letech 1954 – 1958. Zde byl studentem v atelieru profesora Vladimíra Hrocha. Následovalo studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v letech 1958 – 1964. Od počátku ho zajímala oblast tvorby spojená s architekturou. Po celou dobu studia byl Karel Fojtů pedagogicky veden profesorem Aloisem Fišárkem. Ještě za doby jeho studií vznikly takové realizace návrhů pro architekturu, jako jsou například: mozaika telefonistky na poště v Uherském Hradišti, nebo opona pro kulturní dům v Ostrově nad Ohří, vytvořená technikou filmtisku. V době jeho prezenční vojenské služby vznikla také opona pro vojenský útvar o úctyhodných rozměrech 10 x 4 m. Vedle této tvorby se věnoval současně i oblasti keramiky. Zajímaly ho práce jako například keramické stěny v architektuře, kde čerpal inspiraci od takových umělců, jako byl Juan Miró. …
 
Ve své tvorbě si vybudoval Karel Fojtů svébytný styl malby, příznačný poetickou stylizací krajinářských motivů. Vedle olejů často využívá techniky pastelů, neváhal ani experimentovat s technikou tzv. monotypů, kdy jsou využívány k dalšímu zpracování i náhodně vzniklé barevné struktury, imitující např. hmoty skal ve snových krajinách.
Místo akademického malíře Karla Fojtů v českém výtvarném umění 2. poloviny 20. století a současnosti čeká ještě na své hlubší zhodnocení zařazení. Jeho volná malířská tvorba si však zajistila svými hodnotami uznání zejména milovníků a znalců krajinářské tvorby, vycházející z domácí tradice a využívající i evropské trendy realistického směru.
V současné době Karel Fojtů tvoří ve svém atelieru v Praze 1 s inspirujícím výhledem na střechy pražských domů, Hradčany a Petřín.
 


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž ak. mal. Karel Fojtů: Portréty, Obrazy z Prahy, Bretagne a Provence