Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adriana Altmana, Jakuba Hájka a Olgy Krykun: I’ve painted the gate red, now I think red was the wrong colour.

Do 28.2.2017 bude v klubu Korpus., Husitská 23, Praha 3, přístupná výstava Adriana Altmana, Jakuba Hájka a Olgy Krykun: I’ve painted the gate red, now I think red was the wrong colour.

Výstava reprezentuje trojici přátel studujících volné umění na odlišných vysokých školách (AVU, ZČU, VŠUP). Instalace zahrnuje čerstvé práce. Přestože každý k projevu využívá platformu jiného média, nacházejí v mnoha otázkách společnou diskuzi. Určujícími se zde stávají ironie, metafora, vtip. S těmito tématy pracují i ve společné instalaci, která vznikala procesuálně v průběhu jednoho týdne v prostorách korpus., kde začleňováním jednotlivých artefaktů a ready-made nabyla finální podoby. Výstava se tak stala samostatným mediem.

——————
sound na vernisáži: Wrong djsFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Adriana Altmana, Jakuba Hájka a Olgy Krykun: I’ve painted the gate red, now I think red was the wrong colour.