Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adolf Hoffmeister – Kdo nevěří ať tam běží

15. 1.-17. 2. / Galerie Vltavín / Koláže

Do 17.2.2019 bude v Galerii Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1 (u Národního Divadla), přístupná krásná výstava děl Adolfa Hoffmeistera – Kdo nevěří ať tam běží.

Výstava představuje desítky Hoffmeistrových ilustrací ať už k jeho vlastním textům (Dalekohled aneb Kdo nevěří ať tam běží, Pohlednice z Číny, Made in Japan, Vyhlídka s pyramid, Mrakodrapy v pralese ad.), či k textům z pera jiných autorů (Wolkerovy Pohádky, Langerovy Filatelistické povídky, Verneova Cesta kolem světa za 80 dní a mnoho dalších). Tato díla představovala nový typ knižní výzdoby, neboť Hoffmeister užíval rozmanité techniky: koláže, montáže kresby s vystřihovanými částmi ze starých časopisů, fotografickými reprodukcemi, inzeráty, ale i realistickou perokresbu či kresbu tuší inspirovanou kaligrafií.
Adolf Hoffmeister (1902-1973) byl český spisovatel, publicista, dramatik, malíř, karikaturista, překladatel, diplomat, právník a cestovatel.

Studoval na gymnáziu a po maturitě pokračoval v studiu na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou vystudoval v roce 1925 a po ukončení studia se stal společníkem v právnické kanceláři svého otce. Od roku 1927 spolupracoval s Osvobozeným divadlem, v letech 1928 – 1930 pracoval jako redaktor v Lidových novinách a v letech 1930 – 1932 v Literárních novinách. V roce 1939 emigroval do Paříže, kde byl 7 měsíců vězněn, a po kapitulaci Francie odešel do Maroka, což nebylo nejšťastnějším krokem, protože se dostal do koncentračního tábora. V roce 1941 se dostal po delším cestování do New Yorku v USA, kde pracoval jako redaktor v Úřadě pro válečné informace a jako hlasatel a redaktor Hlasu Ameriky. Domů se dostal po skončení 2. světové války v roce 1945. O rok později pracoval pro UNESCO, od roku 1948 byl velvyslancem ve Francii, od roku 1951 byl profesorem a v letech 1954 – 1956 byl rektorem Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. V roce 1962 navštívil jako člen vládní delegace i jižní a Střední Ameriku. V letech 1965 – 1967 byl předsedou Svazu československých výtvarných umělců a předsedou Československého PEN klubu. Po roku 1970 mu byla zakázána veškerá veřejná, publikační i výstavní činnost, a poté odešel do důchodu. Zemřel 24. července 1973 v Říčkách v Orlických horách.

Byl taky hodně společensky činný. V roce 1920 se stal zakladatelem Svazu moderní kultury – Devětsil, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, členem kulturněpolitických organizací (Levá fronta, Společnost pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem, Klub českých a německých divadelních pracovníků) . Po emigraci do Francie byl ve spojení s odbojovými organizacemi a založil i centrum čs. exilových kulturních pracovníků.

Tvorba
Byl nejen právníkem a politikem, ale zejména geniálním karikaturistou, skvělým ilustrátorem, autorem originálních koláží, vtipným spisovatelem, básníkem, dramatikem, organizátorem zahraničních výstav a sběratelem umění, a díky své tvorbě se radí k předválečným osobnostem, které formovaly českou avantgardu. Snad nejznámějšími Hoffmeisterovými výtvarnými díly jsou karikatury významných osobností kulturní avantgardy, spolu s kolážemi, často sloužícími jako knižní ilustrace. Je autorem knihy pro děti Dalekohled aneb Kdo nevěří, ať tam běží, která vyšla v roce 1956. Její podtitul vyvolal u mnoha čtenářů úsměv na tváři, protože popisuje země pro běžného občana komunistického Československa 50. let 20. století zcela nedostupné. Ve své tvorbě se věnoval zejména dadaismu, psal básně, divadelní hry (pro Osvobozené divadlo, E. F. Buriana) a kreslil do několika periodik (Tribuna, Aventin, různé literární časopisy a další). Věnoval se také překladu, je mimo jiné spoluautorem českého překladu úryvku Anna Livia Plurabella z románu Finnegans Wake od Jamese Joyce, se kterým se osobně znal.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Adolf Hoffmeister – Kdo nevěří ať tam běží