Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adéla Korbičková // Time to talk: Scales

3. 3.-18. 3. / FAMU / Instalace

Do 18.3.2016 bude v 1. patře paláce Lažanských, budova FAMU, galerie Panel, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1, přístupná výstava – instalace Adély Korbičkové // Time to talk: Scales.

Instalace Adély Korbičkové pro Panel je součástí jejího projektu Time to talk, který směřuje ke svému dovršení v rámci diplomové práce na pražské UMPRUM. Tento projekt s mottem „Je na čase si promluvit o naší budoucnosti. Svět se žene do záhuby“ můžeme vřadit do rozšiřujícího se proudu současného umění, které po období zpracovávání a přehodnocování odkazů (zejména vlastní, modernistické) minulosti obrací svou pozornost futurologicky vpřed. Jakkoli sci-fi můžou tyto umělecké vize být, často se v nich nezapře určitý apokalyptický tón. Tak i Korbičková v Time to talk operuje s „mozkem humanity“, který je chorý a je třeba jej vyléčit.
Ve Scales využívá metodu textové koláže, která postavou mluvčího (já) sice evokuje jeden narativ, zdá se ale že v něm chybí části, které by jej spojily do kontinuálního celku. Spojující linku těchto fragmentů najdeme svým způsobem v motivu sebereflexe – pochybností, selhání, nedostatečnosti. Osobní výpovědi blíže nespecifikovaného subjektu mají existenciální podtón. Odpověď na tyto pochybnosti existence jako by se nabízela v zaklínadle rovnováhy. Rovnováha je superpozice, které je ale téměř nemožné dosáhnout. Nikoli snad fyzikálně, nýbrž duševně, politicky, ekonomicky, ekologicky…
Váha jako symbol nového věku, symbol rovnosti a spravedlnosti, k němuž můžeme ve své dnešní průměrnosti vzhlížet. Jak ale obracet svůj pohled vzhůru, když na bedrech každého z nás leží celá tíha světa?Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Adéla Korbičková // Time to talk: Scales