Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adam Tureček: Minulá budoucnost

Do 31. 12. 2022 je ve vestibulu metra Anděl, výstup směr Na Knížecí, Praha 5, v otevírací době metra k vidění velmi zajímavá výstava Adama Turečka: Minulá budoucnost.

Motto: Budoucnost, na kterou si ještě pamatujeme. Budoucnost, která se nestihla uskutečnit. Budoucnost, která zestárla. 

Při příležitosti znovuotevření vestibulu ve stanici Anděl – Na Knížecí připravil Dopravní podnik v úzké spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město ve stávajících, ale rekonstruovaných vitrínách výstavu Minulá budoucnost / Previous Future, jejíž hlavním tématem je pražské metro. Není to však pohled na jeho dějiny, realitu ani na plánovanou budoucnost, ale na kultovní paralelní vesmír, který vybízí ke snění během běžného dne.

Představy o technologických možnostech civilizace jsou fascinující i s odstupem času, kdy se pokrok vyvine zcela odlišným směrem. Někdejší, bývalá, poněkud sešlá idea futuristického metra 70. let 20. století je zde portrétována jako příběh Julese Verna a vzbuzuje nutkání se zamyslet nad tím, o jakém metru a pokroku dnes sníme my. Cílem výstavy je procházejícímu divákovi poskytnout jiný úhel pohledu na materiály a umělecká díla skrze sci-fi a futuristické vize pro pražské metro.

Výstava nabízí několik vjemových a optických, navzájem propojených, nebo se překrývajících vrstev či plánů. Pražské metro – především jeho části vybudované do roku 1989 – obsahuje prvky, které i dnes připomínají různé záhadné artefakty z budoucnosti, z jiné dimenze nebo pozůstatky jiné civilizace.

Autentickou vrstvu neboli skutečnost tvoří prostorové objekty a fotografie, reálně použité materiály z pražského metra, stavební a architektonické prefabrikáty, části uměleckých děl a doplňků interiérů. Keramické, skleněné i kamenné obklady metra, kolem kterých každý cestující denně prochází během cesty do práce, do školy nebo domů a téměř nevnímá jejich estetickou hodnotu, v novém úhlu získávají nový rozměr a hodnotu díky asociativní vrstvě – výrazné grafické intervenci v lehké ilustrativní lince. Poslední obsahovou vrstvu tvoří informační text, definice pojmů a popisky vystavených objektů, které divákům pomohou s orientací v čase i prostoru.

„Výstava Adama Turečka ve vestibulu stanice metra Anděl je již čtvrtým projektem za dva roky, kdy spolupracuje program Umění pro město s Dopravním podnikem. Mám velkou radost, že dvě různorodé městské instituce dokáží takto profesionálně spolupracovat a dostávat současné umění mezi co nejvíce lidí, k tomu jsou prostory metra ideální. A co jiného by mělo zahájit provoz znovuoživených vitrín ve zrekonstruovaném vestibulu než výstava s tématem pražského metra. Věřím, že se bude líbit cestujícím i lidem, kteří se na výstavu přijdou cíleně podívat,“ dodává radní pro kulturu HMP Hana Třeštíková.

„V loňském roce jsme se v rámci projektů Umění pro město pohybovali pouze v nadzemních prostorách pražského metra. Tato výstava je součástí metra samotného a je jakýmsi holdem svébytnému fenoménu, který nám usnadňuje každodenní život. Poukazuje na řadu kontextů, které s sebou metro jako určitý symbol progresivního urbanismu nese. Je tu s námi mnoho desetiletí, ale zároveň je také projektem pro budoucnost, je to kontinuální stavba, kterou vždy provázela umělecká díla, někdy vysokých kvalit a někdy také bohužel práce bez invence, založené pouze na ideologickém poselství. Jeho architektonické kvality jsme si také dokázali v mnoha případech zneviditelnit řadou přebujelých komerčních aktivit. Anděl by mohl ukázat, že to umíme i jinak,uvádí ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková.

„Výstava pracuje s vrstvami informací a emocí. Používá různých ohnisek perspektivy, kdy od výstupu z eskalátoru čteme jiné informace než při podrobnějším ohledání z blízka. Prostor vestibulu, který byl během rekonstrukce očištěn od komerčních vestaveb z 90. let, umožnil tuto optickou hru s výstavou, kterou bychom rádi výhledově doplnili prostorovou instalací uměleckého díla nebo třeba příležitostným uvedením uměleckých performancí,“ uvádí k projektu kurátorka Anna Švarc.

Výstava ve veřejném prostoru pražského metra je podpořena z programu Umění pro město.

Autor koncepce: Adam Tureček

Architektura a grafika: Adam Tureček

Kurátorky: Anna Švarc, Marie Foltýnová 

Další informace:

www.ghmp.cz, umenipromesto.eu
www.facebook.com/umenipromesto

www.instagram.com/umenipromestoFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Adam Tureček: Minulá budoucnost