Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adam Štech: Žyvot

15. 10.-14. 11. / Nová galerie / Malba

Do 14. 11. 2015 bude v Nové Galerii, Balbínova 26, Praha 2, přístupná velmi zajímavá a působivá výstava Adama Štecha: Žyvot.

Přední čeští a slovenští sběratelé zapůjčili svého Štecha pro unikátní samostatnou výstavu v Nové galerii. Malíř jako pánské přirození, ženy jako nestvůry – takový je ŽYVOT jednoho z nejprogresivnějších malířů mladé generace Adama Štecha.

Nová galerie na Vinohradech připravila samostatnou výstavu malíře Adama Štecha, který patří k nejznámějším malířům mladé generace. Štech si hraje se základními lidskými tématy – život, já, žena, muž, dítě… to vše s paletou plnou výrazných kontrastů. Již samotný název výstavy klade otázky – je život s tvrdým ypsilon chybou, tiskařským šotkem či precizním a do detailu vykonstruovaným umělcovým záměrem? Život je tvrdý, nebo naopak umožňuje experiment a nabízí prostor pro hru, mimo hranice navyklých konvencí?

Adam Štech se narodil v roce 1980, je absolventem pražské AVU u prof. Jiřího Sopka a doc. Vladimíra Skrepla. Na výstavě Žyvot představuje kolekci více než třiceti obrazů z let 2014-5.

Život v obrazech Adama Štecha nás překvapí, nastavuje zrcadlo realitě, je autorem rozložený a po svém kolážovitě opět složený, upoutá naši pozornost, vysměje se nám divákům, autorovi i dějinám. Výrazná barevnost, často založená na ostrých kontrastech, kubizující obrazy, schematicky budovaný prostor pomocí prostorových plánů s puncem jihlavské školy (J. Tomáš, Z. Linhart, D. Krausová).

Štech, přestože uplatňuje ve svých obrazech různé literární náměty a příběh, je bytostným malířem, význam jeho výjimečného díla je ryze malířský, kvalita obrazů nalezneme spíše za slovy – v jasné kompozici a pevných barvách.

Více zde: http://www.novagalerie.cz/exhibition/zyvot/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Adam Štech: Žyvot