Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adam Štěch: Mezi přírodou a člověkem: Po stopách organické architektury

Do 9. 7. 2023 bude ve Winternitzově vile, Na Cihlářce 10, Praha 5, přístupná velmi zajímavá výstava Adama Štěcha: Mezi přírodou a člověkem: Po stopách organické architektury.

Po dvou uplynulých výstavních cyklech, představujících působení zahraničních architektů v českých zemích, respektive českých architektů v zahraničí, uvádí Winternitzova vila další tématicky zaměřený soubor výstav. Ten v průběhu roku 2023 uvede tři odlišně pojaté výstavní projekty, tentokrát zaměřené na téma organické architektury jako důležitého, v tuzemském odborném prostředí však jen málo reflektovaného fenoménu vývoje moderní architektury 20. století. Přirozená harmonie mezi člověkem, přírodou a lidským obydlím je ústřední myšlenkou teorie i praxe organické architektury, která se od počátku minulého století stala jedním z důležitých proudů globálního modernismu, přesto často opomíjeného teorií a historií architektury. Cyklus výstav v roce 2023 postupně představí jak zcela fundamentální představitele a témata světové organické architektury, tak i jen velmi málo známé příklady této fascinující kapitoly.
 
Naše výstava Mezi přírodou a člověkem: Po stopách organické architektury je koncipována jako obsáhlý fotografický atlas rozmanitých forem a tendencí organické architektury, představující stovky příkladů z různých období a zemí od svého počátku až do 70. let 20. století, rozčleněných do tématických a chronologických celků. Klade si za cíl organickou architekturu kategorizovat a ukázat všechny její rozmanitosti, jak o nich píše Alan Hess. Všechny stavby jsou prezentovány tak, jak je během svých cest zachytil kurátor a publicista Adam Štěch, který se tématu organické architektury věnuje dlouhodobě. V expozici jsou zastoupeny pouze stavby, které autor sám navštívil a vyfotografoval.
 
Kurátor a autor fotografií a textů: Adam Štěch
Grafický design a instalace: Matěj Činčera a Jan Kloss
Produkce: David Cysař, Kristina Cysařová, Anna Svobodová 


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Adam Štěch: Mezi přírodou a člověkem: Po stopách organické architektury