Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adam Stanko a Helena Sequens – Shaving of the Apes

26. 9.-21. 10. / SmetanaQ / Instalace

Do 21.10.2018 bude ve 3.patře centra umění a designu SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a hustá výstava Adam Stanko a Helena Sequens – Shaving of the Apes (otevřeno každý den s výjimkou pondělí).

Umělecká sochařská dvojice Adam Stanko a Helena Sequens, absolventi pražské Umprum (ateliér Kurta Gebauera) vytváří instalace, objekty a videa, které pomocí cynického a sarkastického humoru poukazují na současnou pokleslou politickou, společenskou, náboženskou a morální situaci.

Expozice Shaving Of The Apes (Holení opic) je mnohovrstevnatým ponorem do temných zákoutí vědomí jedince i společnosti. Se sarkasmem sobě vlastním analyzují skrze sérii symbolů problémy dnešního světa. Ekologická havárie, kognitivní disonace, pokřivení tváře, problém udržitelnosti bytí a útěk na pláže Karibiku.

Výběr z prací je částečně retrospektivní. Na výstavě autoři představí díla, která vznikala v průběhu několika let. Ačkoliv již byly některé práce prezentovány, nikdy nebyly uvedeny pro veřejnost do tak blízkých vzájemných vztahů. Kolekce zároveň představí zcela nová díla – sochy, kresby, malby a multimediální instalace.

Hledání společného jmenovatele v meditacích o lidské povaze a charakteru vnímání je základním stavebním kamenem metody obou umělců. Z často nejasné hranice mezi dobrem a zlem pramení síla, která má schopnost zdeformovat a přetvořit zažitou představu o realitě. Rozličnými technikami autoři analyzovali podobu myšlenkových pochodů. Inspirováni strukturou datového cloudu, který chápou jako současnou technologickou reflexi vědomí, zkoumají pomocí kresby vlastní strukturu myšlení. Nástrojem se jim stala stále se doplňující řada symbolů – emoji, které zaznamenávají aktuální stavy mysli. Ty se pak transformují a shlukují v dílech jako volné asociace i jako portréty myšlených věcí. Všechny práce spojuje silný apel na enviromentální a ekologické myšlení a kritika člověka, jako pána všeho tvorstva.

Kurátor výstavy: Petr Hájek
Text: Petr Hájek (s využitím textu Adama Stanka)

Výstavu pořádá The Chemistry GalleryFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Adam Stanko a Helena Sequens – Shaving of the Apes