Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adam Kašpar: Bright Stellar Core

5. 9.-3. 11. / Kvalitář / Malba

Do 3. 11. 2023 je v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Adama Kašpara: Bright Stellar Core.

Kurátor: Jan Dotřel
 
Galerie Kvalitář uvádí jedinečnou sólo výstavu umělce a amatérského astronoma Adama Kašpara (*1993), která komplexně představuje jeho zkoumání vesmíru. Uvidíte zde skicy, akvarely i velkoformátová plátna, jež jsou vyvrcholením dlouhého a intelektuálně náročného studia – od hlubokého kosmu, který je milióny světelných let vzdálený, až po planety Sluneční soustavy a samotné Slunce.
 
„Při svých výpravách Jeseníky zachycuji pohled skrze Newtonův teleskop nejdříve jako skicu na papír, kterou poté rozpracovávám v detailnější kresbu. Pak následuje menší olej na papíře nebo olejomalba v malém formátu. Teprve poté přijdou na řadu velkoformátová plátna. Je pro mne stěžejní divákovi ukázat celý proces, nikoliv jen finální malbu,“ vysvětluje Adam Kašpar. Jan Dotřel k tomu dodává: „U Adama Kašpara je velmi podstatný čas, který pozorováním stráví, a rozsáhlé vědomosti, bez kterých by to nešlo. Proto jsou jeho umělecká díla tak autentická, což je vlastnost, jíž si jako kurátor vážím takřka nejvíce. Nabízí nám totiž ryzí schopnost vidět věci přímo.“
 
Schopnost pozorování přírody Adam Kašpar postupně trénoval a kultivoval. Po absolvování ateliéru Malířství IV profesora Martina Mainera na Akademii výtvarných umění v Praze se nejdříve zabýval realistickou malbou rostlinné říše, jež je živá teď a tady. Poté začal za pomoci paleontologie zkoumat přírodu, která je již mrtvá a obtisknutá do zkamenělin. Ještě starší historii představují krystaly, jejichž obrazové ztvárnění bylo součástí dvou skupinových výstav v galerii Kvalitář, a to Geometria Naturalis a Aetas Praehistorica, pro něž byla typická syntéza umění a vědy. Studium vesmíru je tedy dalším logickým krokem. Přístup Adama Kašpara však není pouze dokumentační. Kašpar zkoumá přírodu jako fenomén neoddělitelně spojený s člověkem a společností a jejich vzájemným, často destruktivním vztahem. Silnou inspiraci čerpá autor z krajinomalby doby renesance i devatenáctého století.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Adam Kašpar: Bright Stellar Core