Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adam Kašpar a Michal Nagypál: Pólovačka

Pouze do 6.12.2016 bude v Galerii AVU, U akademie 4, Praha 7, přístupná zajímavá výstava obrazů Adama Kašpara a Michala Nagypála: Pólovačka.

Text autorů k výstavě:

Jsme studenty Ateliéru Martina Mainera. Již čtvrtým rokem vedle sebe žijeme, malujeme a vzájemně ovlivňujeme naše myšlenky i obrazy.
Pólování, hledání polarit, polovnictví.
Denní krajina, monumentální a tichá ve svém bzukotu a reji života, plynoucí v poklidném pulzování barev. Krajina zdánlivě nepočítající s člověkem – malířská dokumentace postupně divočících míst od křoví mezi kolejemi po zbytky bukových pralesů. I zde je však lidský element obsažen, neboť není pozorovaného bez pozorovatele a objektivní pozorovatel neexistuje. Studie skal a kamenů malované ve snaze podívat se dovnitř, za, a zbádat nitro krystalických forem, síly, jež ho hnětly a hnětou. Ve formálních hranicích realistického malířství naznačit, v náznaku pocítit i to, co spočívá za touto realitou, bláhově pokládanou za exaktní a uvědomit si materiální bytí pouze jako špičku ledovce a ač nevidět, aspoň nezapomínat na masu bytí, co se rozprostírá pod hladinou.
Noční lovy, šum a horkost zšeřelého lesa, šum krve ve spáncích, bdělá krajina. Rubensovské štvanice malované zatím panenským polovníkem. Krajina je zde naopak vnímaná jako dějiště starého rituálu lovu, touhy žít a nezbytnosti udržovat tento život smrtí druhých. Na rozdíl od Snydersových honů, zde není explicitně ukázáno vše, ba spíše naopak, v náznacích, kolejích od bláta, reflektorech protínajících lesní tmu a někdy ani to ne, někdy se jen ocitáme v kůži lovce kráčejícího nocí, kdo ví, zda s dvouhlavňovou puškou nebo lukem? Lov je prastarý obřad.
Česko-slovenská výstava, vycházející z naší spolu – práce (nebo spíše vedle sebe práce), kdy jsme v úzkém prostoru ateliéru na Zajícově vnitřně sdíleli práci na všem, ať už to byla hrachovka, nebo nový obraz, to co a jak děláme je viditelně ovlivněno a obohaceno tím druhým, a ačkoli nyní každý pracujeme ve své zemi, stále jsou patrné jak myšlenkové, tak obrazové styčné body.
Krajinář a surreálný realista, oba zamilování do zobrazivého malířství a s pevnou vírou v barvu, světlo a prostor jako základní kameny veškerého malířství, s vírou v jejich soběstačnost a nezastupitelnost ve snaze o jakékoliv vizuální vyjádření.
Každý svou osobitostí se pokoušíme o vybojování silných obrazů. Pro všechny ty, kteří se rádi nechají unášet klasickým malířstvím. Pro ty, kterým není forma lhostejná a radost z viděného je jim nezměrně více než komplikované koncepty. Možná jsme naivní, možná jsme pošetilí, zatvrzelí a nesoučasní… ale rozhodně nás to baví!
autoři

Adam Kašpar
Studium
2008 – 2012 SUŠG Jihlava, obor propagační výtvarnictví
od 2012 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér malby IV Martina Mainera
Systematicky se věnuji krajinomalbě. Nachází v ní svobodu, nekončící, vířící mnohost barev, forem a prostorů a radost z jejich budování, kombinování a projektování na plátno. Základem a motorem mé práce je zájem/láska/pokora vůči Zemi a (naivní) snaha vidět Ji v její pravdě. Chodím do lesa, chodím do hor. Skicuji, sbírám kamení, pospávám tam nebo medituji, snažím se otevřít tomu, co zní bez ustání, tomu co utváří a hněte formy skal a stromů, tomu co je za tím co „je“. To vše s vírou, že Země je mnohovrstevnatá živoucí bytost, jejíž jsme součástí tak jako vše ostatní.

Michal Nagypál
Studium
2008-2012 ŠUV Jakobyho 15 Košice propagacná grafika s maturitou
2012 – Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér malby IV Martina Mainera
Snažím sa vytvoriť priestor kde by sa konzument umenia vedel koncentrovať a zahĺbať v kontraste z rušivým rýchlim svetom, a to v jemných kontrastoch ktoré prichádzajú viacmenej do podvedomia, a tak zo zdánlivej monotónnej plochy sa stáva hĺbka, priestor, kde sa oko stratí v nekonečnej tme, moja malovaná realita môže vytvárať pocit zranitelnosti, neurčitna, inšpirovaná nekonečným vesmírom, či hĺbkov duše.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Adam Kašpar a Michal Nagypál: Pólovačka