Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adam Jílek: Probuzení z reality do snu

Do 30.6.2017 bude v galerii v podzemí kavárny a centra ČSOB Inspirace (dříve Era svět), Jungmannovo náměstí 6, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava obrazů Adama Jílka: Probuzení z reality do snu.

Nejnovější cyklus obrazů Adama Jílka je věnován čistotě a neposkvrněnosti těla i duše zvířat, která se od lidí odlišují absencí negativních vlastností. Autor často využívá satiry a propůjčuje zvířatům lidské rysy pro zdůraznění ironie lidského bytí. Čistotu pak symbolizuje dominantní bílá barva obrazů. Děj se z velké části odehrává ve výrazu, především v očích a němé tváři zvířete.

Adam Jílek

nar. 29.3.1989, Praha, Česká republika.

Během povinné školní docházky navštěvoval kurzy malby a kresby Dr. Petry Havlíčkové. Po ukončení základní školy byl přijat na Obchodní akademii, během níž docházel mimo jiné i na figurální kreslení do Štítného. Po půl roce úspěšně složil přijímací zkoušky na Střední uměleckou školu Václava Hollara a začal se plně věnovat malbě a kresbě. Od prvního ročníku studoval ještě další nepovinné předměty jako byly figurální kreslení u ak. soch. Štěpána Klase a ak. mal. Jana Tichého. Dále absolvoval výtvarnou přípravu u ak. mal. Jany Truksové.

V roce 2010 zakončil střední školu a byl přijat na Akademii výtvarných umění do ateliéru klasických malířských technik ak. mal. Zdeňka Berana.   AVU úspěšně dokončil v Ateliéru malířství I /škole Jiřího Sopka.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Adam Jílek: Probuzení z reality do snu