Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adam Havelka, Eva Rybářová, Matěj Pavlík, Jan Kováříček: Agent

3. 12.-9. 1. / Fotograf Gallery / Instalace

Do 9.1.2016 bude ve Fotograf gallery, Školská 28, Praha 1, přístupná výstava Adam Havelka, Eva Rybářová, Matěj Pavlík, Jan Kováříček: Agent.

Rozechvělé a místy nezaostřené video v úvodu výstavy Agent může působit jen jako série jakýchsi nevydařených pokusů o filmový záběr. Jak ale jeden střídá druhý, stávají se zřetelnějšími určitá pravidla, podle kterých kamera prováděla sérii řezů prostorem jakési chodby – měnila výchozí stanoviště, „procházela“ mezi figurantkami, stáčela se ke sloupu, občas vyhlédla z interiéru skrze okenní tabulky, apod. Vezmeme-li jako základní východisko, že tyto sekvence nejsou žádnými nevydařenými záběry, musíme se zkusit zamyslet, čím by případně mohly být.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Adam Havelka, Eva Rybářová, Matěj Pavlík, Jan Kováříček: Agent