Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž a TK Vladimír Kopecký: Gloria

26. 11.-27. 2. / Museum Kampa / Malba

Do 27. 2. 2022 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná v přízemí krásná a velmi razantní výstava Vladimíra Kopeckého: Gloria.

Museum Kampa připravilo výstavu významného českého malíře, sochaře, skláře a autora instalací Vladimíra Kopeckého. Výstava, která vznikla u příležitosti autorových 90. narozenin, byla zahájena pro veřejnost v pátek 26. 11. 2021, v den kdy Vladimír Kopecký oslavil životní jubileum. Na výstavě je představena autorova tvorba z posledních let, velkoformátová plátna, skleněné obrazy, vázy a objekty včetně jednoho z pracovních návrhů tisků, který zvítězil v soutěži na podobu stanic budoucí linky pražského metra D.

O necelý měsíc později pak Museum Kampa představí v Museu skla Portheimka kolektivní výstavu k poctě Vladimíra Kopeckého, na níž budou uvedena díla jeho žáků a následovníků a která zohlední všechny principy Kopeckého tvorby.

Vladimír Kopecký (nar. 1932) působí jako aktivní výtvarník – malíř, sochař, sklář, autor instalací – jehož dílo je již více než sedmdesát let součástí příběhu českých/evropských/světových dějin umění. Kopeckého práce se nachází v mnoha významných sbírkách, jeho realizace známe v architektuře i designu. Jako pedagog vychoval celou řadu studentů, kteří se k němu hlásí jakožto k iniciační osobnosti jejich vstupu na výtvarnou scénu.

Tvorba Vladimíra Kopeckého zahrnuje obrovské spektrum přístupů. Není obvyklé, aby bylo možné jednoho autora řadit jak ke gestické malbě přiznávající poučení z abstraktního expresionismu padesátých let, tak ke geometrické abstrakci, v nějakých fázích tvorby i k baconovské figuraci. Nepopírá se to, naopak, podtrhuje, jedna složka umocňuje druhou, nebo spíše, jeden přístup v podobě akce a reakce vyvolává ten opačný. Není to řád nebo chaos, spíš komplementarita Důležitým pojítkem jsou i barva a prostor. Vladimíru Kopeckému jako vystudovanému sklářskému výtvarníkovi práce s tekutými barevnými sklářskými hmotami umožnila barvu vnímat jiným způsobem, než kdyby měl jenom malířské školení. Barva ve sklářském pojetí znamená její větší svébytnost, průsvitnost, zároveň specifické ohraničení barevného pole s průniky jednoho tónu do druhého.

Kopecký se po roce 2000 s obrovskou intenzitou vrátil k malbě. Ve vznikajících, často velkoformátových plátnech je oslňující přirozenost, energie, fyzický prožitek tvorby. V Kopeckého současných obrazech – a také v jejich derivátu skel a váz – se odráží jeho celoživotní tvorba, spíše však její principy. Je to jakási esence tvoření. Výstava představuje obrazy vzniklé v posledních několika letech, instalačně rozdělené na díla s potlačenou barevností, v nichž dominuje výrazné autorské gesto, a na práce, v nichž je barevnost naopak hlavním tvůrčím prostředkem. Kolekce je doplněna sérií váz a skleněných objektů, které převádějí Kopeckého malířský rukopis do prostoru. Vladimír Kopecký v roce 2020 zvítězil ve vyzvané soutěži na podobu jedné ze stanic budoucí linky pražského metra D – Nádraží Krč, v rámci výstavy v Museu Kampa je instalován jeden z pracovních návrhů tisků na skleněný most.

K výstavě vychází katalog vydaný ve spolupráci s Retro Gallery.                       

Text: kurátorka výstavy Helena MusilováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž a TK Vladimír Kopecký: Gloria