Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž a křest knihy Zuzana Burgrová – Complexus

Do 30.9.2017 můžete v uměleckém knihkupectví Page Five, Veverkova 5, Praha 7, zhlédnout zajímavou výstavu Zuzany Burgrové – Complexus, uspořádanou při příležitosti křtu stejnojmenné knihy. Kniha je teprve v tisku, na výstavě je k vidění zatím jediný exemplář, ale knihkupectví už přijímá objednávky.

Complexus je výtvarný projekt Zuzany Burgrové zabývající se tématem analogie biologické a kulturní evoluce. Úvahy o formování kultury v rámci evoluční biologie se staly inspirací pro vznik knihy obsahující soubor uhlových kreseb a původní autorský text. Text je inspirován vědeckými teoriemi neodarwinismu, teorií sobeckého genu a komplexity.

Projekt vznikl jako diplomová práce v Ateliéru grafického designu na UMPRUM v roce 2017 a bude dále rozvíjen.

„Je zcela běžné popisovat naší touhu porozumět světu, interpretovat ho a jistým způsobem ho systematizovat, jako přirozený projev lidského ducha. Co je touto přirozeností? Co je nám lidem motivací k vzájemné interakci, komunikaci a především spolupráci? Jaké mechanismy stojí za vznikem sociálních struktur a orální historií? Je lidské pokolení něco, co se vymklo přírodě z rukou nebo je jeho vyjímečnost spočívající v sebeuvědomění a schopnosti řeči naopak jejím exkluzivním nástrojem? Podivnou součástí naší moderní civilizace je právě narušený vztah kultury a přírody.
Překotným vývojem vědy a fascinující akcelerací vědění se nám, ale jako vedlejší efekt, vytvořila iluze, že jsme přírodě nadřazeni, nepodléháme jejím systémům, ba naopak, že je dokážeme ovládat . Až ekologie (jako vědní disciplína etablována v druhé polovině 20. století) popisující vztahy mezi organismy, jako první překročila tento paradox, připravila tak půdu pro znovupropojení světa divoké přírody a člověka. Svět vědy (ale i umění) objevuje to, že co je přírodní a to, co je vytvořeno člověkem, vytváří provázaný celek, který se vyvíjí společně.“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž a křest knihy Zuzana Burgrová – Complexus