Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž 70 – 2. světová válka objektivem českých fotografů

Do 26.7.2015 bude v Klášteře sv.Jiří, nám. U Svatého Jiří 33/5, Praha 1 – Pražský Hrad, přístupná velmi zajímavá výstava 70 – 2. světová válka objektivem českých fotografů.

Vojenský historický ústav Praha připravil ve spolupráci se Správou Pražského hradu mimořádnou expozici, která veřejnosti představí sedm desítek především méně známých fotografií zachycujících všech sedm let světového válečného konfliktu 1939-1945.

Sedm válečných let 1939-1945 již bylo po fotografické stránce představeno nejrůznějšími způsoby a v nejrozličnějších podobách, stále však můžeme nalézt v archivech snímky dosud nepublikované a málo známé. To je i případ výstavy „2. světová válka očima českých fotografů“, která byla slavnostně otevřena v pondělí 27. dubna v Jiřském klášteře na Pražském hradě (pro veřejnost zpřístupněna od úterý 28. dubna). Záštitu nad výstavou převzal prezident republiky Miloš Zeman.

Výstava obsahuje sedm desítek snímků, na každý rok války zde připadá deset fotografií. Sedmdesát fotografií pořízených českými fotografy na bojištích, v zázemí i v okupovaném protektorátu představuje soubor, který přibližuje osudy československých a spojeneckých vojáků i civilního obyvatelstva za druhé světové války. Fotografové zaznamenali klíčové i méně významné okamžiky, které v průběhu války prožívali její aktéři. Objektivy fotoaparátů profesionálů i amatérů – náhodných svědků – tak navždy zachytily, jak žili, jak se snažili zaplašit myšlenky na smrt i jak umírali ti, jejichž jména jsou dnes v učebnicích dějepisu anebo už jsou dávno zapomenuta.

Mezi vystavenými fotografiemi je pouze několik ikonografických snímků, bez nichž se neobejde žádná výstava ani publikace věnovaná druhé světové válce. Jiné fotografie, často exponované jen o pár vteřin později než známé snímky z učebnic, už mnohdy nabízejí odlišný pohled na historické okamžiky. Další fotografie zůstaly od chvíle svého vzniku v podobě negativů a jsou představeny poprvé na této výstavě.

„Ne nadarmo se tvrdí, že jediná fotografie řekne víc než stovky slov,“ říká Petr Bjaček, kurátor sbírek Vojenského historického ústavu Praha a hlavní autor výstavy. „Mnozí moudří lidé také usoudili, že o nevyslovitelném se dá pouze mlčet. Právě válečné fotografie k nám však i po sedmdesáti letech naléhavě promlouvají a nabízejí nevyslovené, ale o to působivější příběhy, jež nesmí být zapomenuty. Společným jmenovatelem většiny snímků přitom byla snaha fotografa zachytit často banální chvíle uprostřed válečných hrůz. Právě tyto okamžiky nám však více než cokoliv jiného připomínají pro mnoho lidí už těžko představitelné odhodlání našich předků opustit veškeré jistoty, odejít do daleké ciziny a položit život za svobodu své vlasti.“

RED

Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnila řada představitelů z řad veteránů 2.světové války a přední činitelé armádního a společenského života, v čele s ministrem obrany Martinem Stropnickým a arcibiskupem Dominikem Dukou. Zahájení předcházela velká slavnostní přehlídka Hradní stráže s hudbou, koordinovaná s vyjímečným přeletem 2 stíhaček Saab JAs-39 Gripen z Čáslavské základny těsně nad Pražským Hradem.

www.vhu.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž 70 – 2. světová válka objektivem českých fotografů