Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž 3 výstav: David Nosek – Eclipse, Adéla Singerová – Vetřelec/kyně a Ateliér VU3 Umprum: Sip the fountain

Pouze do neděle 17. 3. 2024 jsou v Rezidenci Pergamenka na adrese Jankovcova 69/39, Praha 7 (vstup ze strany Argentinské) přístupné 3 zajímavé výstavy najednou: David Nosek – Eclipse, Adéla Singerová – Vetřelec/kyně a Ateliér VU3 Umprum: Sip the fountain. Otevřeno denně 13-19.

David Nosek (*1994) je studentem ateliéru malby na pražské UMPRUM pod vedením Jiřího Černického a Michala Novotného. Ve své tvorbě se snaží sjednotit formální racionalitu konceptuální estetiky s jejím protipólem, přítomným v obsahové vrstvě, která tento formální řád narušuje. Zároveň ale klade důraz na přirozený, čistě vizuální jazyk svých děl. Snaží se jej povýšit nad převažující diskurzivní vnímání poučeného diváka a naopak jej vrátit zpět ke smyslovým formám recepce. David Nosek jde tímto svým přístupem proti dnes převažujícím uměleckým strategiím na poli ideologických či teoretických vztahů a specifickým jazykem své tvorby se řadí spíše k solitérům vystupujícím z řady.

MgA. Adéla Singerová

Vystavující ateliér VU3
Kurátorský tým: Barbora Pavlasová, Kryštof Nosek a Adam Žufníček
Grafika: Margarita Ryzhakova @margarityperly
Vytvořeno za použití piśma studia Plain Form

Intermediální – mezioborový – ateliér je místem pro umělecké aktivity, které se větví do více směrů a mohou se vzájemně vrstvit. Kresba, fotografie, film, literatura, malba, performance, hudba, koncept. Tento výčet způsobů, jak vstoupit do světa umění, je pouze orientační – odvislý od toho, čím se tu studenti/ky skutečně zabývají a jaké zkušenosti jim mohou jejich pedagogové nabídnout. Ateliér je též rozcestníkem na bodě nula – pokud víme, či jen tušíme, co chceme, měli bychom poznat, jakým způsobem to nalézt, koho se na to zeptat a jak si o to říct. Umělcem a umělkyní se člověk stává, protože se tak svobodně rozhodne sám nebo sama. V tomto ateliéru pak mohou ti/y, co se tak rozhodli/y, rozvíjet svoji teoretickou a praktickou zkušenost, svoji odvahu experimentovat, pracovat samostatně i v kolektivu a vést s pedagogy rovnocenný dialog. Ateliér je společenstvím lidí, které spojuje vědomí síly myšlenky a činu, sebereflexe, osobní odpovědnosti a důležitosti znovuobjevování rolí umělců a umělkyň, jejich dobré vůle a vzájemného smíru.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž 3 výstav: David Nosek – Eclipse, Adéla Singerová – Vetřelec/kyně a Ateliér VU3 Umprum: Sip the fountain