Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž 2 výstav: Michael Stránský RE : FOR : MA : CE a Jan Chaloupek: Smyslnost života

6. 9.-5. 10. / Galerie Vltavín / Malba

Do 5. 10. 2023 jsou v Galerii Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1, přístupné 2 krásné a velmi zajímavé výstavy: Michael Stránský RE : FOR : MA : CE a Jan Chaloupek: Smyslnost života.

Jan Chaloupek: Smyslnost života

Malíř, ilustrátor a grafik Jan Chaloupek představuje svou rozmanitou tvorbu v Galerii Vltavín. Malířský povrch přetvořený v energetické pole s tvary odhalených siločar je charakteristickým znakem díla autora, jehož na první pohled abstraktní projev má vždy vazby ke konkrétním výjevům.
 
„Malířský povrch přetvořený v energetické pole s tvary odhalených siločar je charakteristickým znakem díla Jana Chaloupka, který ve složitosti scény nebo v redukci formy nachází možnosti pro zkoumání charakteru i míry tvaru. V části tvorby jsou viditelné figurální doteky, buď v doslovnosti skutečného, nebo na asociativní úrovni. V rozvedené struktuře plochy se střídá zhuštěnost s transparentností významových skvrn. Jsou to základní charakteristiky, které lze aplikovat i v příkladech vrstevnaté ikonografie nebo v hledání znaku. Elementy realistického postoje existují v kolážových citacích fotografického charakteru, postavené proti gestikulaci tahu pestrých skvrn, zažitého také jako lemu nebo způsobu potenciálního rozboru vloženého příběhu. Různé stupně formativní krásy vytvářejí napětí, promyšlená zápletka staví předmětnost do nového kontextu.“
– Prof. Stanko Špoljarič úryvek z textu pro katalog k výstavě v Galerii Ranjina v Dubrovníku

Michael Stránský

Výstava volně navazuje na projekt RE:BOR:NA:CE. Spojující myšlenkou je využití starých sklářských forem jako součástí jednotlivých objektů. Pomocí předmětů opuštěných a nalezených vytváří autor svá díla nacházející se v rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou.
 
„Výtvarník Michael Stránský tvoří pomocí předmětů opuštěných a znovu nalezených své objekty, plastiky, asambláže a obrazy. Jedná se o ojedinělý umělecký fenomén, jehož dílo charakterizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou, jeho projev je svébytný a nezaměnitelný. Pod jeho rukama ožívají staré plechy, dráty a jiné předměty, které původně už měly zůstat zapomenuty.“


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž 2 výstav: Michael Stránský RE : FOR : MA : CE a Jan Chaloupek: Smyslnost života