Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž 2 výstav: Marek Tischler — Lepšího já / Jan Kolský — Here There Be Workers

11. 6.-22. 6. / Fotograf Gallery / Fotografie

Pouze do 22.6.2019 budou ve Fotograf Gallery, Jungmannova 7, Praha 1, přístupné dvě zajímavé výstavy: Marek Tischler — Lepšího já / Jan Kolský — Here There Be Workers.

Oba autoři právě diplomují na vysoké škole UMPRUM.

Marek Tischler v Ateliéru intermediální konfrontace.

Jan Kolský z Ateliéru fotografie UMPRUM poukazuje na nový typ práce, který vznikl rozvojem digitálních technologií a není nepodobný práci u pásu.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž 2 výstav: Marek Tischler — Lepšího já / Jan Kolský — Here There Be Workers