Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž 18. Salonu architektů a inženýrů 2015–2016

Do 10.3.2016 bude na Ministerstvu kultury, v Nostickém paláci, Maltézské náměstí 1, Praha 1, otevřena výstava 18. Salonu architektů a inženýrů 2015–2016.

Výstavu v podzemí doplňuje panelová výstava Stavba roku 2015.

18. Salon architektů a inženýrů 2015–2016:
Otevřená přehlídka myšlenek, architektonických návrhů, realizací, studií a výtvarných děl se vztahem k architektuře a stavitelství.

Pořádá Obec architektů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, AIA ČR – asociací interiérových architektů České republiky, Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Sdružením sochařů Čech, Moravy a Slezska a s architekty ze Slovenska a Srbska.

Stavba roku:

Myšlenka na vyhlášení soutěže Stavba roku vznikla v roce 1992. Tehdy se Nadace ABF stala právním nástupcem Československého střediska výstavby a architektury a navázala na jeho čtyřiatřicetiletou informační a vzdělávací tradici. Převzala i evropské setkání pro architekturu a stavitelství FOR ARCH, které v krátké době přeměnila na největší pražský veletrh a fórum nových stavebních výrobků a technologií, jejichž počet každoročně překračoval v násobcích inovace let minulých. Soutěž se stala na mnoho let vyvrcholením veletrhu.
Podmínky pro architekturu a stavitelství se počátkem devadesátých let zásadním způsobem změnily. Zanikla většina velkých projektových organizací a zodpovědnost za projekt přešla na autorizované fyzické osoby zastřešené Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Investorská činnost do té doby řízená státním plánem nově přijímá pravidla volného trhu a veřejné zakázky podléhají stále přísnějšímu zadávacímu řízení. Stavební dodavatelské firmy byly zprivatizovány mezi prvními. A právě tehdy vznikla potřeba, formulovaná Nadací ABF a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, hodnotit nejen jednotlivé výrobky či jednotlivé projekty, ale zavést systém hodnocení a následné prezentace celkové kvality stavby, systém jakosti pro dokončené ucelené stavební dílo. Tak vznikla soutěž Stavba roku. Oba její iniciátoři získali pro tento projekt další partnery. Spoluvypisovatelem soutěže se stalo i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a časopis Stavitel společnosti Economia, a.s. Organizování soutěže se ujala Nadace ABF.
Soutěže se mohou zúčastnit stavby dokončené v období mezi 1. červnem předchozího a 31. květnem aktuálního roku bez rozlišení kategorií. Stavbu může přihlásit kterýkoliv partner realizačního týmu: dodavatel stavby, autor projektového řešení nebo investor. Průběh soutěže je řízen Radou nadačního programu soutěže Stavba roku za účasti všech spoluvypisovatelů. Ta každoročně schvaluje soutěžní podmínky, vypisuje soutěž, jmenuje porotu, schvaluje její závěry a uděluje ceny. Ukončených patnáct ročníků soutěže znamenalo posouzení přibližně 750 staveb a v každém roce ocenění patnácti staveb nominací na titul a udělení pěti titulů Stavba roku. Vítězné stavby jsou veřejně označovány plaketou a jsou široce publikovány.
Soutěž byla postupně obohacena o zvláštní ceny jednotlivých vypisovatelů a partnerů, které akcentují některou z vlastností posuzovaných návrhů, a porota jejich vypisovatelům pouze doporučuje výběr z posuzovaných staveb. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uděluje cenu stavbě financované ze státního rozpočtu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví oceňuje nejlepší investorský záměr, časopis Stavitel nejlepší stavební detail a Nadace ABF uděluje cenu za inteligentní dům. K nim se časem připojila i cena primátora za přínos pro hlavní město Prahu a cena Státního fondu rozvoje bydlení za podnětnou bytovou stavbu. V patnáctém ročníku bude prvně udělena i cena předsedy Senátu ČR. S posuzovanými stavbami a jejich nominacemi se může seznámit každý na internetové adrese www.stavbaroku.cz a zde svým hlasem v průběhu září rozhodnout o udělení ceny veřejnosti.
Příklad těch, kteří získali ocenění nejvyšší, a mnozí i opakovaně, nechť je inspirací a pobídkou pro další tvůrčí práci architektů, inženýrů a stavbařů. O mnohých národech minulosti víme jenom to, co umíme přečíst ze zbytků jejich staveb. Realizace stavby, účast v tomto procesu, patří mezi ty lidské činnosti, které přinášejí jejím účastníkům naplnění, pocit užitečnosti a štěstí. Pro ty ostatní, pro uživatele dokončených staveb, je tato přehlídka ujištěním, že současná česká architektura a stavitelství přináší naší zemi stavby, které nám i našim potomkům budou dobře sloužit a pomohou při utváření naší identity a naplňování našich představ o harmonickém prostředí domova.
Jan Fibiger
Předseda správní rady
ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž 18. Salonu architektů a inženýrů 2015–2016