Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž 16. Mezinárodní bienále divadelního plakátu – práce studentů vysokých škol

Do 29.3.2020 bude v Galerii Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1, (vzadu v průjezdu) přístupná zajímavá výstava 16. Mezinárodní bienále divadelního plakátu – práce studentů vysokých škol.

Otevřeno denně 10:00 – 17:00 hod.

Kurátoři: Karel Míšek, Krzysztof Motyka

Text kurátora prof. Karla Míška:

Mezinárodní bienále divadelního plakátu je organizováno Divadlem Wandy Siemaszkowej v Řešově již přes 30 let. Jedná se o nejstarší přehlídku divadelního plakátu v Polsku. V roce 2019 se vedení bienále rozhodlo pro organizaci mezinárodní soutěže pro mladé umělce, studenty a absolventy vysokých výtvarných škol, která navazuje na evropské kulturní dědictví z oblasti operní a divadelní scény a navazujícího designu.

Do studentské soutěže se přihlásilo přes 300 autorů ze 14 zemí, z nichž vybrala mezinárodní porota 95 prací, které tvoří finální výstavu. Selekce plakátů je dokladem toho, že existuje nová, nastupující generace, která chápe význam dědictví hodnot vytvořených na evropském kontinentu. Repríza výstava kupříkladu proběhla v roce 2019 v Košicích v galerii Kasárna/Kulturpark na základě společné přípravy, kterou realizovali zástupci Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Divadla Wandy Siemaszkowej v Řešově v Polsku.

16.Mezinárodní bienále divadelního plakátu – práce studentů vysokých škol je dokladem silných témat a zajímavého designu, kde plakát je stále médiem poukazující na evropské tradice. Díla mají nejen zajímavou identitu, ale jednoznačně svými formami dokumentují, že mladá generace je hluboce spjata s tvorbou svých předchůdců. Bienále se představuje v Galerii ABF díky studentům a pedagogům ateliéru Grafický design 1 FUD UJEP, bez jejichž pomoci by ji nebylo možné uskutečnit. Velkým přínosem je převzetí záštity od Velvyslanectví Polské republiky v Praze.

Evropský divadelní plakát dlouhodobě významně ovlivňoval a neustále ovlivňuje vnímání vizuální kultury. Působí na laickou, ale i na profesionální veřejnost. Po 2. světové válce se mezi tvůrce divadelního plakátu zařadili nejvýznamnější výtvarní umělci z Francie, Polska, skandinávských zemí, Československa, ale také z USA, Japonska a dnes i z Jižní Koreji a Číny. Projekt studentské sekce Mezinárodního bienále divadelního plakátu se opírá o spolupráci studentů vysokých uměleckých škol nejen z EU. Jeho cílem je prezentovat studentskou plakátovou tvorbu s tematikou divadla a současně přiblížit výtvarným umělcům divadelní tvorbu jak současnou, tak historickou, která spoluvytváří základy kulturního bohatství Evropy.

Výstava studentských prací bienále je kulturním příspěvkem nejmladší generace výtvarných umělců a současně zajímavým pohledem na to, jak se tato generace vyjadřuje k tématům, která se historicky opakují, ale přesto jsou nekonečným zdrojem inspirace pro vývoj v oblasti patřící pod vizuální komunikaci, v současnosti výrazně ovlivněné novými technologiemi.

Touto cestou bych rád poděkoval prof. Stanislavu Stankocimu, Krzysztofu Motykovi, Janu Horovi, Jakubu Konůpkovi a studentům z ateliéru GD1 za dlouhodobou pomoc a spolupráci nejen při tomto projektu.

prof. Karel Míšek

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž 16. Mezinárodní bienále divadelního plakátu – práce studentů vysokých škol