Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž 100 let československé a pražské architektury a Grand Prix Obce Architektů

Už jen do 10.10.2018 bude ve výstavní síni Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, přístupná velká a krásná výstava 100 let československé a pražské architektury. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Před sto lety vznikl nový stát. Kromě jiného to byla událost, která podnítila cestu k nové architektuře. Takové, která nezatížena minulostí by reprezentovala novou demokratickou společnost.

Po prvních letech pokusů o vytvoření národního stylu se architektura v Československu velmi rychle napojila na pokroková evropská hnutí. Doby 20. let hledala cestu k novému architektonickému výrazu, jednoduchému, logickému, racionálnímu. Československo brzy hrálo prim. Rychle se vytvořila centra nového architektonického myšlení – vedle Prahy to bylo Brno a Zlín, na Slovensku se jen v krátkém opoždění přidala Bratislava a Košice. 30. léta již znamenala rozkvět pečlivě vypěstovaného vskutku moderního slohu a nová architektura se po zemi rozprostírala téměř pravidelně.

Pražská architektura se dá číst jako napínavá kniha, která ukazuje, jak se proměňovala společnost, čemu kdy dávala přednost, co ji nejvíce zajímalo, v jaké byla ekonomické, ale stejně tak kulturní situaci. Je vidět, že Praha byla a je městem v srdci Evropy a i v časech nepřejících si dokázala udržet kontakt s evropským děním. I v dobách, kdy nemohla a nesměla stavět, udržovala si hloubavé přemýšlení o architektuře. Dokázala reagovat na rodivší se nové směry – od funkcionalismu až k postmodernismu, stejně jako dokázala reagovat na nové konstrukce, nové materiály od betonu a oceli až k lehkým materiálům.

Stoletá cesta československé architektury je vzrušujícím odrazem bohaté historie a stojí za to si jí připomenout. Neméně vzrušující je ale i srovnání s unikátními a architektonicky zcela ojedinělými projekty současnosti, které zároveň utvářejí budoucí podobu našich měst. Jakousi kvintesencí rozvoje současnosti je i nová Praha, která se nehledě na těžkosti a problémy rozrůstá do všech stran rychleji, než tomu bylo kdykoli před tím.  Ale není to jenom Praha, podobný vývoj probíhá také v řadě našich předních měst. Unikátní expozice připomene to nejdůležitější z minulosti, ukáže současnost a napoví mnohé o architektonické budoucnosti našich měst a zemí. Takové cíle si klade i velkoryse pojatá výstava 100 let československé a pražské architektury, která probíhá ve dnech 15. 9. 2018 až 10. 10. 2018 v prostorách více než symbolických – v pražské Galerii Mánes a v Národní technické knihovně Praha.

Výstava 100 let pražské architektury je svými kurátory pojata jako symbolické otevření vstupní brány do neméně velkoryse pojaté výstavy věnované 100 letům architektury československé. Vzkaz organizátorů je pak ten, že obě expozice jsou svým zaměřením i způsobem prezentace určené všem. Na vaší účast se tak těší i přední odborníci v oblasti architektury a stavitelství, kteří tyto unikátní projekty pomáhali realizovat.

Doprovodný program pro rodiny s dětmi zajišťuje ve spodním patře Studio Hravý architekt, kde budou probíhat výtvarné workshopy, přednášky pro děti, budou zde umístěny interaktivní exponáty a různé stavebnice i pro nejmenší. Pro více informací sledujte stránky www.facebook.com/www.hravyarchitekt.cz

………..

Letošní jubilejní ročník Grand Prix Obce Architektů – Národní ceny za architekturu se zapsal do historie jako nejúspěšnější ročník za 25 let. Soutěž tak nejen demonstrovala své dominantní místo na české architektonické scéně, ale v letošním roce překonala co do počtu přihlášených projektů i všechny ostatní národní soutěže.

Z přihlášených realizací porota vybrala 42 finalistů, z nichž v pondělí 1.1.2018 ve Veletržním paláci vybrala celkového vítěze, který si ze Španělského sálu odnesl legendární modrou kostku Grand Prix.

Vítězným dílem se stala Sportovní hala Dolní Břežany od studia SPORADICAL (Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová).

Letos porota udělila 5 hlavních cen v kategorii:

DRN – Národní, Praha 1, Ing. arch. Stanislav Fiala

Kostel sv. Václava – Sazovice, Zlínský kraj, Marek Jan Štěpán / Atelier Štěpán s.r.o.

Doubravka – Praha 14, Huť Architektury Martin Rajniš s.r.o.

Polyfunkční dům Vista Optik– Valašské Meziříčí, Miroslav Pospíšil

Administrativní budova ve Stránčicích – Ing arch David Levačka Kraus / Architektura s.r.o.

Čestné uznání bylo uděleno projektům 8smička Humpolec architektů Luďka Rýznera a Františka Čekala z OK PLAN ARCHITECTS a Vzdělávací komplex UTB ve Zlíně Evy Jiříčné, Petra Vágnera a Jury Bečičky z AI-DESIGN

Cena za životní dílo byla udělena Vladimírovi Šlapetovi (*1947), významnému historikovi a teoretikovi architektury.

Protože počet soutěžících letošní Grand Prix byl rekordní a úroveň přihlášených projektů vysoká, Obec architektů se rozhodla udělit Čestná uznání Obce architektů dílům, která porota vybrala do finále, ale neocenila. Jedná se o interiér Long Story Short Hostel & Café, které navrhlo Denisa Strmiskova Studio, Rodinný dům Srbín od Martina Čeňka a jeho martin cenek architecture a Victoria Pragensis – Botanický Labyrint od Juráše Lasovského.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž 100 let československé a pražské architektury a Grand Prix Obce Architektů