Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Venkovní výstava Výtvarníci Unijazzu

Ve dnech 15. 4. 2021 – 7. 9. 2021 se na ohradním plotu klubu Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6, konala velmi zajímavá venkovní výstava Výtvarníci Unijazzu.

Vystavovali: Marcel Bárta, Marek Brodský, Milan Cais, Vendula Chalánková, Michal Cihlář, Richard Fischer jr., Karel Haloun, Jiří Janda, Viktor Karlík, Jakub König, Karel Malík, Petr Nikl, Ivan Prokop, Magdaléna Roztočilová, Jakub Špaňhel, Karel Šuster, Jarda Svoboda, Martina Trchová, Vlasta Třešňák a Martin Velíšek.

Případní zájemci si mohou v Klubu Kaštan – Unijazz objednat i po skončení výstavy tričko s vybraným motivem.

Průvodní text Heleny Musilové k výstavě:

Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit je možné charakterizovat různými způsoby, je i možné vyjmenovat množství akcí – festivalů, koncertů, výstav, čtení, projekcí, poslechových pořadů, přednášek a besed… – které od svého vzniku v roce 1987 uspořádal nebo zaštítil. Nicméně důležitější než nějaké sumarizující přehledy je neuvěřitelná schopnost všech lidí pohybujících se v Unijazzu vytvořit kolem sebe jedinečné prostředí a shromáždit kreativní osobnosti nejrůznějšího typu a zaměření. Vzpomínky jsou nakonec nejsilnější ve vědomí společně sdílené atmosféry.

Jakýsi sice nedefinovaný, nicméně intenzivně prožívaný pocit společenství byl i východiskem této exteriérové výstavy. Ta sice reaguje na současnou nemožnost potkávat se uvnitř výstavních síní či klubových prostor, ale která bez ohledu na to představuje setkání výjimečných osobností. Jednotlivé autory, kteří zde prezentují své práce, nespojuje žádný shodný světonázor, zpracovávané téma, výtvarný či vizuální styl, není to jedna generace – naopak, je to pestrá komunita tvůrců, kteří za posledních několik let či desetiletí s Unijazzem spolupracovali. Vědomě jsme použili slovo tvůrců a ne výtvarníků, protože většina participujících autorů je „renesančních“, jsou to hudebníci, literáti, organizátoři. Výtvarná činnost může a nemusí být tím hlavním, čím se dotyčný či dotyčná vystavující zabývá, ale která nedílně patří k jejich osobnosti.

Záměrem výstavy bylo primárně představit skvělé autory, kteří nějak patří k Unijazzu. Po shromáždění celé kolekce (autoři byli osloveni s prosbou o poskytnutí jednoho svého díla, vhodného k vytištění a vystavení ve venkovním prostředí) vyplynulo i několik pojítek – humor, nadhled, intelekt, pozitivní vidění světa a něco, co se špatně popisuje, snad jakási víra, že věci se nakonec budou ubírat dobrým směrem.

Helena Musilová

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Venkovní výstava Výtvarníci Unijazzu