Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Venkovní výstava Stavte barikády ! (k 70. výročí Pražského povstání)

4. 5.-30. 6. / Muzeum hl.m.Prahy / Historie

Do 30.6.2015 bude před hlavní budovou Muzea hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 (na Florenci), přístupná zajímavá panelová výstava Stavte barikády ! (k 70. výročí Pražského povstání).

Výzva šířená povstaleckým rozhlasem hned první den povstání, 5. května 1945, měla po celé Praze velký ohlas. Během chladné a deštivé noci na 6. května se díky značnému úsilí velkého množství obyvatel, včetně žen a dětí, podařilo vystavět stovky barikád. S využitím dlažebních kostek, převrácených tramvají, traverz i domácího nábytku byly přehrazeny pražské ulice na mnoha místech. Vzniklo tak opevnění proti útokům německých jednotek, které se snažily získat zpět kontrolu nad hlavním městem – coby významným komunikačním uzlem důležitým pro ústup početné německé armády na západ. Izolovaným německým posádkám v Praze dorazily na pomoc posily z venkovských vojenských prostorů. Na řadě míst se rozhořely prudké boje. Čeští barikádníci, kterých bylo zhruba 30 000, i přes omezenou výzbroj a absenci těžkých zbraní dokázali mnohde účinně vzdorovat výrazné přesile, nicméně brutálním vedením boje – používání civilistů jako štítů před tanky při dobývání barikád, braní rukojmí, vraždění zajatců i žen a dětí – si zejména jednotky SS dobily cestu až do středu Prahy. Kritické okamžiky povstání vyřešilo vyjednávaní, které vyústilo v kapitulaci německých vojsk 8. května odpoledne. Obránci barikád dle dohody uvolnili průjezd ulicemi a němečtí vojáci i civilisté opouštěli Prahu.
Celistvou představu o množství barikád – bylo jich postaveno více jak dva tisíce – poskytuje historický plán nacisty okupované Prahy, do něhož jsou s využitím moderních grafických metod vyznačeny všechny zdokumentované barikády, tedy 2 049. Takto vytvořený plán představuje první kartografické ztvárnění jedinečného pramene k pražským barikádám, kartotéky barikád zpracované již v 60. letech 20. století, která je uložena v Muzeu hlavního města Prahy.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Venkovní výstava Stavte barikády ! (k 70. výročí Pražského povstání)