Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Venkovní výstava Kevin V. Ton: Lidé z Vltavské

Asi jen do 6.4.2021 bude zřejmě prodloužena zajímavá výstava Kevina V. Tona: Lidé z Vltavské.

Dne 20. 12. 2020 byla na venkovních opěrných zdech instalována fotografická výstava pouličního fotografa Kevina V. Tona s názvem Lidé z Vltavské. Dokumentováním pouličního života se Ton zabývá dlouhodobě, lokalitě okolí stanice metra Vltavská a přilehlých holešovických periferií a jejích obyvatel se soustavně věnuje od roku 2015. Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy touto venkovní výstavou zahajuje projekt venkovní galerie, kde se budou každé tři měsíce obměňovat nové výstavy.Do doby rekonstrukce poskytne Dopravní podnik prostor projektu venkovní galerie, ve které se budou po třech měsících střídat vybrané výstavní projekty. Galerie hlavního města Prahy vyhlásí otevřenou výzvu na tři kurátorské projekty pro venkovní výstavy v termínech 1. 4. – 25. 6. 2021, 1. 7. – 25. 9. 2021. a 1. 10. 2021 – 25. 1. 2022. Kurátorské projekty, které budou podpořeny a realizovány v těchto termínech, bude vybírat odborná komise.

Pro experimentální nultý termín venkovní galerie se kurátorka Galerie hlavního města Prahy Marie Foltýnová rozhodla oslovit pouličního fotografa Kevina V. Tona, aby vybral fotografie úzce související s bezprostředním okolím Vltavské či dolních Holešovic. Výstava Lidé z Vltavské má jednoduché a čitelné téma. Je to zároveň reakce na letošní pandemii, která zasáhla život lidí na ulici stejně jako všechny výstavní projekty uvnitř galerií. Kevin V. Ton je fotograf na volné noze, nositel řady ocenění, nejnověji v kategorii Každodenní život v soutěži CZECH PRESS PHOTO 2020. Celoživotně se věnuje živé, černobílé fotografii se zaměřením na humanistickou dokumentární fotografii, zejména pak na dlouhodobé projekty. Před několika lety inicioval založení fotografického spolku VERUM PHOTO. Žije v Praze. Dlouhá léta se věnuje fotografii pouliční.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Venkovní výstava Kevin V. Ton: Lidé z Vltavské