Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Venkovní výstava ASOCIACE PROSTORU: Pět cest / Five Ways

Do 25. 9. 2021 najdete na venkovních opěrných zdech a na kaskádách u stanice metra Vltavská, Praha 7 zajímavou výstavu – instalaci ASOCIACE PROSTORU: Pět cest / Five Ways.

Kurátorská skupina: ASOCIACE PROSTORU
Spolupracující instituce: Galerie hlavního města Prahy a Dopravní podnik hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město

Výstava nazvaná ASOCIACE PROSTORU: Pět cest / Five Ways je souborem rozmanitých náhledů na minulost, přítomnost a budoucnost Vltavské. Různé perspektivy vyvstávají skrze pět procházek protínajících okolí Vltavské. Pět plakátů ilustruje tematický obsah a coby titulní strana představuje zvukovou část projektu – audiowalk. Tento projekt byl vybrán k realizaci odbornou komisí z otevřené soutěže projektu Galerie Vltavská. Galerie Vltavská vznikla spoluprací Dopravního podniku hlavního města Prahy a Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město financovaného hlavním městem Praha jako prostor pro dočasné umělecké intervence.

Expozice je zapojena do kontextu prostředí a skládá se ze dvou částí: vizuální a zvukové. Pět vizuálů ilustruje tematický obsah a coby titulní strana představuje zvukovou část projektu. Různé perspektivy vyvstávají skrze pět procházek protínajících okolí Vltavské a čekají na kolemjdoucí návštěvníky. Tímto způsobem je vybízeno k naslouchání a pečlivějšímu vnímání tohoto vrstevnatého prostoru. Deseti až dvacetiminutové poslechové okruhy pomyslně protínají prostor a otevírají pět vzájemně se překrývajících témat: (1) POD BUBNY – vystavěné prostředí a infrastruktura, (2) NAŠE VLTAVSKÁ – místní společenské skupiny, (3) JEDNOU MI NĚKDO VYPRÁVĚL… – mýty a městské legendy, (4) ODRAZY ŘEKY – umění a (5) TOPOLOGIE ZASNĚNÍ – atmosféra prostředí a asociace, které navozuje.

Prostřednictvím odborného a uměleckého výzkumu má projekt Pět cest za cíl vytvořit archiv, který Vltavskou zachytí těsně před tím, než se místo pravděpodobně zcela změní. Každý z umělců si vybral témata blízká svému zaměření a při jejich ztvárňování vycházel z přímého pozorování, průzkumů, ale i rozhovorů s očitými svědky proměňující se tváře Vltavské. Návštěvník spustí poslechovou procházku chytrým zařízením pomocí naskenování QR kódu umístěného na plakátu. Narativní nahrávka posluchače provede zvolenou trasou a nabídne různé úhly pohledu na prostor Vltavské. Jednotlivé trasy jsou současně značeny nálepkami připomínajícími turistické značky, jejichž prostřednictvím se město mění v krajinu. U vybraných audioprocházek si lze vybrat mezi anglickou a českou verzí. Pro ty, kdo nemají možnost využít chytré zařízení, bude k dispozici zapůjčení přehrávačů, a to o vybraných nedělích mezi 14. a 18. hodinou.

Jelikož se téma sociálních skupin jeví pro tento prostor jako nejrelevantnější, instalace je doplněna poličkami, jejichž prostřednictvím lze darovat anebo vyměnit věci, které mohou dále sloužit. Veřejnost také může přispět ke vzhledu plakátu, který je k tomu určen.

Projekt Pět cest realizuje ASOCIACE PROSTORU ve spolupráci s Annou Hokešovou (sound design) a s autory děl Nicolasem Prokopem a Hugem Chmelařem, Jackem Laingem Aikenem a Isabellou Alexandrou Meldner, Janem Vagadayem a Michalem Papežem, Františkou Malaskovou a Robinem Vincentem Štěpánků.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Venkovní výstava ASOCIACE PROSTORU: Pět cest / Five Ways