Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Venkovní výlohová výstava Umění se děje venku

Už jen do 1. 6. 2021 je v přízemní výloze Korza Veletržního paláce Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, k vidění velmi zajímavá výstava Umění se děje venku.

Průvodní text k výstavě:

V době uzavřených institucí a jejich expozic hledáme nové způsoby, jak se setkávat s uměním. Dějiny dokazují houževnatou invenci tvůrců, díky nimž umění nadále zůstává relevantní a nablízku lidem. Tato prezentace z depozitářů Národní galerie Praha představuje historické momenty 20. století, kdy umělci přenesli svou tvorbu do společného prostoru města a volné krajiny. Šli vstříc vnitřní potřebě být, co nejblíže k běžnému životu a každodenní realitě. Zásah do veřejného prostoru byl zároveň způsobem, jak proniknout do společného vnímání a reflektovat určitou situaci či obecný úděl bytí. Jindy se autoři vydali do krajiny, aby pomohli vidět existenci v širších souvislostech, ve vztahu k přírodě. Podněty pro toto směřování za hranice institučního rámce vyplývaly také z dané doby a různého stupně svobody i nesvobody; umění si svou cestu našlo za každých okolností.

Výběr ze sbírky Národní galerie Praha představuje demonstraci Milana Knížáka, land artovou akci Zorky Ságlové, happening Jany Želibské, body art piece Karla Milera, performance Jiřího Kovandy i návrhy in situ instalací Ivana Kafky a Jana Ambrůze do struktury města. Umění ve společném prostoru zdůrazňuje nutnost pospolitosti i uvědomění si sebe sama. Zároveň zasazuje člověka do širšího kontextu společnosti či celkového životního prostředí, čímž uvádí naše existenční vnímání do větší rovnováhy. Ve spojitosti s realitou dnešních dnů na pozadí pandemie cítíme o to více naléhavost těchto potřeb. Umění má ve společnosti několik důležitých funkcí, od duševní obrody přes intelektuální stimulaci až po vytváření komunity.

Kurátorka: Adéla JaníčkováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Venkovní výlohová výstava Umění se děje venku