Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Venkovní panelová výstava Králové Majálesů

30. 4.-27. 7. / Museum Kampa / Historie

Do 27. 7. 2022 je před Museem Kampa, na cestě směrem ke Karlovu mostu, přístupná velmi zajímavá panelová výstava Králové Majálesů.

Muzeum paměti XX. století a Museum Kampa připravila  výstavu, jejíž hlavním tématem je majálesová tradice a její proměny se zaměřením na období po druhé světové válce, kdy dostala výrazně politické konotace. Studentské slavnosti odrážely povahu a proměny politických režimů, nálady ve společnosti a míru emancipace studentského hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha historických zlomech. Výstava přibližuje nejen slavné majálesy v letech 1956 a 1965 (králem majálesu se tehdy stal Allen Ginsberg), které měly výrazně protestní charakter, ale zabývá se také poválečnými majálesy. studentskými slavnostmi v období pražského jara či obnovou majálesové tradice po roce 1989. Popisuje pomocí doposud nepublikovaných fotografií a dokumentů také neoficiální majálesy na pražském Petříně, které v letech 1962–1966 přerůstaly ve výtržnosti a v některých letech také v pouliční demonstrace.

Texty výstavy jsou v češtině a angličtině, stejně jako vydaný katalog, který je pro zájemce dostupný v prodejně Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Venkovní panelová výstava Králové Majálesů