Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Velká výstava Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě

Do 3. 10. 2021 je v Alšově jihočeské galerii v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou, přístupná krásná a rozsáhlá výstava Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě.

Kurátor výstavy a autor katalogu : Tomáš Vlček

Hluboká nad Vltavou –  Alšova jihočeská galerie připravila pro návštěvníky výstavu českého umění generace narozené v letech 1939 – 1953. Jde o umění autorek a autorů, kteří vstoupili do kultury v době normalizace – umění, jež bylo často důsledkem hlubokých civilizačních, kulturních, sociálních a politických rozporů přehlížené a oficiálními institucemi komunistického režimu zakazované, či odsuzované. Výstava nese název Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě a kurátorem je Tomáš Vlček.

Tomáš Vlček je teoretik a historik umění se zájmy a aktivitami ve fotografii, akčním umění a typografii, je kurátorem a kritikem umění a literatury. „Na tomto projektu pracoval více jak tři roky a prostřednictvím výstavy představí uměleckou generaci narozenou v epoše Hitlerovy a Stalinovy krutovlády, kterou čekaly náročné úkoly restituce umění po kolapsu lidství v době fašismu, holocaustu a diktatury proletariátu,“ představuje autora projektu ředitel AJG Aleš Seifert.

„Výstava Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě představuje generační úsilí znovu definovat principy tvorby ze své podstaty vzdorující dogmatické ideologii komunistického režimu,“ představuje projekt kurátor výstavy Tomáš Vlček. Prostředníkem vlastní cesty k obrodě funkcí a významu umění bylo nejen zhodnocování vlastních tvůrčích motivů a přesvědčení, ale také navazování na tradice moderního umění i sledování nových tvůrčích objevů a přístupů čerpaných především ze světa, který byl tehdy opředen aureolou svobody.

Vystavena jsou díla dvou základních tendencí a protikladných žánrů výtvarného umění z doby sahající od poloviny šedesátých let až do současnosti. „Na jedné straně jsou zde díla z oblasti tradičních druhů tvorby – malby a plastiky, především ze směrů a hnutí nového realismu, minimal artu, akční a divoké malby a plastiky. Na druhé straně jsou prezentovány konceptuální přístupy k umění zastoupené fotografiemi, objekty a instalacemi dokládajícími akce z oblastí happeningů, performancí či body artových vystoupení.„ popisuje výstavu kurátor Tomáš Vlček. Více jak 100 akcí a děl umění od třiceti osobností české kultury dokládá snahy umění představené generace obnovit novými prostředky hodnoty přirozeného světa, který se tehdy stal světem absurdity.

Vystavení autoři: Beránek Jiří, Blabolilová Marie, Dvořák Jaroslav Eduard, Gebauer Kurt, Hodonský František, Jetelová Magdalena, Kafka Ivan, Karel Marian, Knížák Milan, Kornatovský Jiří, Kovanda Jiří, Kunc Milan, Miler Karel, Mlčoch Jan, Načeradský Jiří, Novák Vladimír, Ouhel Ivan, Pavlík Petr, Rajlich Tomáš, Rittstein Michael, Ságl Jan, Ságlová Zorka, Sopko Jiří, Sozanský Jiří, Stratil Václav, Svobodová Jitka, Šejn Miloš, Škoda Vladimír, Štembera Petr, Vlček Tomáš, Zippe Stanislav.

 Výstava je realizována pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Velká výstava Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě