Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Velká výstava Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda

Do 16. 7. 2023 je ve Valdštejnské jízdárně Národní Galerie, Valdštejnská 3, Praha 1, přístupná velká, krásná a rozsáhlá výstava Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda.

„Nalezl jsem motivy, které mi nyní působí nepopsatelnou radost; bylo toliko smutné, že jsem vše skvostné, co jsem viděl, musil zahodit do komůrky vzpomínek. Ale tak se mi často děje v životě! Je-li mi popřáno vyjádřit se světu svou vlastní řečí? Smím-li, co miluji, přitisknout k svému srdci? ⁠–⁠ Čilá fantasie stává se tak mukou a trýzní.“ (Josef Mánes Henrietě z Rittersbergu, Čechy pod Kosířem, podzim 1860)

Josef Mánes
 je jedním z nejvýznamnějších českých umělců 19. století. Jeho tvorba se vyznačuje neobyčejnou šíří a kvalitou ⁠–⁠ zahrnuje práce určené do veřejného prostoru i vyhraněně intimního charakteru, díla nadčasová i zcela aktuální, podobizny, krajiny i alegorie; plátna, kresby i grafiky. Výstava představuje stěžejní okruhy Mánesovy tvorby a doplňuje je o srovnávací materiál, postihující jak práce jeho českých současníků, tak zahraničních umělců, kteří české prostředí ovlivňovali. Celkový obraz dotvářejí ukázky z Mánesovy korespondence, dobové texty a fotografie a v neposlední řadě i informace o nových objevech učiněných v rámci restaurátorského průzkumu Mánesových děl.Cílem je ale také nahlédnout pod vrstvu po desetiletí tradovaných stereotypů, které se s Mánesovým dílem pojí. Významnou část výstavy proto tvoří recepce Mánesovy tvorby po jeho smrti, kdy se nejprve stal ikonou tzv. generace Národního divadla a v závěru 19. století bylo jeho jméno vtěleno do spolku sdružujícího umělce obracející se k novým výtvarným směrům. Ve 20. století se pak „mánesovský mýtus“ proměňoval od národoveckého pojetí první poloviny století k ideologizaci umělce v rámci socialistického realismu.Výstava představuje více než 400 exponátů z 25 veřejných institucí a soukromých sbírek, včetně originálu Kalendářní desky pražského orloje ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. U příležitosti výstavy vychází katalog a dvě publikace zaměřené na mladé publikum: Josef Mánes ⁠–⁠ přítel a umělec a Mánes. Obrazy do kapsy.
Pro výstavu Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec – legenda jsme připravili knihu pro starší děti a zvídavé dospělé Josef Mánes: Přítel a umělec. Kniha představí neotřelou formou deset klíčových děl Josefa Mánes jako je Josefina, Červené paraplíčko, Domov a další. Upozorní na důležité detaily, zákulisí vzniku, dobový kontext a vliv Josefa Mánesa na další generace. Průvodcem bude samotný Josef Mánes a děti si vyzkouší pozici pozorovatele, badatele a detektiva.
Zde si můžete projít nebo vytisknout jednu z kapitol knihy a projít si s ní výstavu.
Kurátorky: Markéta Dlábková, Veronika Hulíková


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Velká výstava Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda