Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Slavnostní zprovoznění virtuální charitativní galerie NaVíc

12. 3.-12. 3. / Galerie NaVíc / Fotografie

12.3.2016 proběhlo v klubu Limonádový Joe, Revoluční 1, Praha 1, slavnostní zprovoznění virtuální charitativní galerie NaVíc. Všechny fotky ze křtu i ukázky děl: Petr.

Galerie NaVíc je ojedinělý online výstavní prostor. Nápad se zrodil v hlavě ostravského výtvarníka a fotografa Lumíra Žemly a po spojením s filmovou režisérkou Evou Toulovou, jeho nápad dostal reálnou podobu. Zaměření Galerie NaVíc je samozřejmě výstavní činnost, ale hlavní je snaha o představení nadaných autorů široké veřejnosti. Každý z autorů, může v galerii vystavovat po dobu dvou měsíců. A tak si lidé každé dva měsíce budou moci prohlédnout nová díla, přispět na charitativní účely a tím si kteroukoliv z vystavených fotografii vybrat jako poděkování v tisku. Hlavním partnerem Galerie NaVíc je Nadace Naše dítě, která již 22 let úspěšně pomáhá hendikepovaným dětem.

Mnoho dalších zajímavostí čeká na návštěvníky této ojedinělé galerie, například změna prostředí. Prostor začíná v šedi a dle příspěvků bude vzkvétat a měnit svou webovou vizáž. Tak se budou moci návštěvníci přesvědčit, jak se postupem času daří přispívat na projekty Nadace Naše dítě. V galerii budou tyto jednotlivé projekty také veřejně uváděny.

Galerie NaVíc je nepodnikatelský subjekt, zajišťující online prezentaci fotografií a výtvarných děl za účelem jejich vystavování na internetové adrese: www.galerienavic.cz a adrese sociální sítě www.facebook.com/GalerieNaVic a to zdarma bez nároku na svůj zisk, či honorář, za takto prezentovaná díla. Veškerá vystavovaná díla jsou do Galerie věnována jednotlivými autory těchto děl za účelem jejich prezentace a poskytnutí k tisku jako poděkování přispěvatelům za příspěvek Nadaci. Předmětem spolupráce mezi Galerií a Nadací je získání finančního příspěvku ve prospěch Nadace od přispěvatelů skrze internetové stránky www.galerienavic.cz. Přispěvatel za finanční příspěvek v hodnotě 250,-Kč, 350,-Kč či 750,-Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých, tři sta padesát korun českých či sedm set padesát korun českých) je oprávněn vybrat si jako poděkování aktuálně vystavovanou fotografii v tisku. Příspěvek od přispěvatele bude zaslán na transparentní účet ( 2600943116/2010 ) vedený fyzickou osobou, správcem Galerie NaVíc, Alešem Matouškem u FIO banky. Variabilním symbolem pro identifikaci každého příspěvku bude číslo fotografie vybrané přispěvatelem. Přispěvatel uvede adresu, kam bude fotografie dodána v tisku (formát tisku si vybere z variant 20x30cm, 30x30cm, 30x45cm, 40x60cm a 50x50cm ). Galerie se zavazuje za takto vybraný finanční příspěvek pro Nadaci, nechat vytisknout a odeslat vybranou fotografii přispěvateli na uvedenou adresu a to jako poděkování za tento finanční příspěvek určený pro Nadaci. Nadace se zavazuje, že použije dar k účelům, které jsou hlavním předmětem Nadace. Správce Galerie si vyhrazuje právo kontroly, zda dary byly pro tento účel využity.

Křtiteli galerie byli – herečka Barbora Mottlová, zpěvák Jaro Smejkal a ředitelka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Domovské stránky: www.galerienavic.cz

Facebook: www.facebook.com/galerieNaVic

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Slavnostní zprovoznění virtuální charitativní galerie NaVíc