Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Slavnostní otevření Praha hoří – nové expozice v Novomlýnské vodárenské věži

Muzeum hlavního města Prahy slavnostně otevřelo 24. 4. 2017 expozici „Praha hoří“ v Novomlýnské vodárenské věži, Nové mlýny 827/3A, Praha 1. Expozice o pražských požárech v dobách minulých a historii pražských hasičů je umístěna v poprvé veřejnosti zpřístupněné Novomlýnské vodárenské věži. Expozice vznikla díky dotaci EHP Fondů 2009–2014 a přispěním Hlavního města Prahy. Díky tomuto mohlo proběhnout i restaurování a obnova samotné Novomlýnské vodárenské věže.

Multižánrová expozice představuje odvěké ohrožení Prahy ohněm. Prostřednictvím nových médií (videomapping, animace, videoart, virtuální realita) nabízí komplexní zážitek z kombinace dobových vyobrazení ze sbírek Muzea hlavního města Prahy se současným výtvarným jazykem. Seznamuje s úlohou vodárenských věží, ničivými požáry v průběhu staletí i příběhy pražského hasičstva.

Videomapping seznamuje s úlohou a mechanismem vodárenských věží, animované rozhovory diváky provádí příběhy pražských hasičů či vývojem požární techniky, film ilustrovaný frame by frame zobrazuje ničivé požáry v průběhu staletí. Hyperrealistická imerzní instalace pak přenáší návštěvníka do nitra hořícího Národního divadla. Odměnou za zdolání celé výšky věže je výhled z nejvyššího patra, a to nejen do okolí, ale také do animované minulosti a skrze virtuální realitu do budoucnosti Prahy.

Expozice vznikla díky dotaci z EHP Fondů 2009–2014 a díky ní mohlo proběhnout i restaurování. Projekt nese název „Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti – 1. etapa“ a byl schválen v rámci 1. výzvy EHP Fondů 2009–2014, program CZ 06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast 16 „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“, která byla vyhlášena 21. 3. 2014.

Expozice vznikla ve spolupráci architektonického ateliéru Roháč Stratil, filmové produkce PINK a animátorské laboratoře Loom on the Moon. Na přípravě výstavy spolupracovalo přes 50 kreativců, historiků a techniků. Pro výrobu obsahu byly použity nejnovější technologické postupy (například animace prostřednictvím kinectu, virtuální realita, ultra high resolution kamery).

Tvůrce libreta a výběru historických obrazových materiálů ze sbírek Muzea hlavního města Prahy je Tomáš Dvořák. Autory audiovizuální koncepce jsou artdirector a režisér Martin Hejl, kreativní producent Karel Poupě a režisér Zdeněk Durdil. Scénář napsal Lukáš Jiřička. Grafické řešení zpracoval Petr Štěpán. Scénografický koncept vytvořil Bronislav Stratil. Hudbu složil Jaroslav Tarnovski. Zvuk designovali Lukáš Turza, Matouš Godík a Džian Baban.

Fungování mechanismu věže připravil animátor Petr Janák. Příběhy hasičů ilustroval Antonín Šilar a animovali Tomáš Holub a Tomáš Hájek. Sběratelku ničivých požárů namluvila Jenovéfa Boková a frame by frame ilustroval Long Phi Trieu. Požár uvnitř Národního divadla natočil
v rozlišení 6K kameraman Šimon Dvoráček. Horizont historie požárů v Praze ilustroval Alexey Klyuykov. Budoucnost města prostřednictvím VR brýlí predikuje výtvarník Milan Martinec
a Vojtěch Pecka.

Novomlýnská vodárenská věž je technická stavba z druhé poloviny 17. století, která sloužila k zásobování vodou okolní části Nového Města. Na místě současné věže je doložena již
v 15. století dřevěná vodárenská věž. V letech 1658–60 vznikla současná věž s šesti patry. V Novomlýnské vodárenské věži byl již v době její výstavby v 17. století zřízen i nebývale bohatě pojatý vyhlídkový prostor, tzv. Lusthaus. Jednalo se o místo pro kratochvilná setkání vedení města, můžeme v něm spatřovat možná i první rozhlednu v Praze, byť neveřejnou, určenou jen pro městkou nobilitu. Ve dvou parapetních polích (na jihu a severu) se nám zachovaly části omítky z doby výstavby věže. Vyhlídkové patro představuje díky své
výzdobě – můžeme zde obdivovat kupříkladu dochovanou zdobnou římsu s reliéfem – unikátní pozdně manýristický prostor, který spolu se vstupním věžním portálem dává jinak účelové technické stavbě nevšední podobu.

Mimořádné komentované prohlídky věže s historikem 3. 5. 2017, 10. 5. 2017 od 17:30 hodin. Kapacita prohlídky je omezena (max. 12 osob).
Cena za komentovanou prohlídku 250 Kč. Na prohlídku je nutné se předem objednat na: schneider@muzeumprahy.cz.

Doprovodné programy pro školy

K nové expozici připravilo lektorské oddělení Muzea hlavního města Prahy stejnojmenný program pro školní skupiny „Praha hoří!“.

Program pro žáky 3.–5. tříd ZŠ je zaměřen především na požár Národního divadla, ale seznámí je i s funkcí vodárenské věže.

Žáci druhého stupně ZŠ se budou podrobněji zabývat pražským vodárenstvím i požárem Národního divadla a budou pracovat více v dialogu s lektorem.

Žáci středních škol budou zkoumat, jak se významné požáry podepsaly na urbanistickém, kulturním i společenském vývoji města.

Tematické lektorské programy si lze objednat prostřednictvím rezervačního systému na internetových stránkách muzea: www.muzeumprahy.cz.

Pro expozici „Praha hoří“ je připravena mobilní aplikace, díky které si mohou návštěvníci prohlédnout mapu požárů rozdělených v chronologické lince s informacemi z dobových zdrojů, prostudovat si historickou hasičskou techniku a dobové grafiky zobrazující požáry v Praze.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Slavnostní otevření Praha hoří – nové expozice v Novomlýnské vodárenské věži