Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Slavnostní otevření nové stálé expozice Zaniklé Podskalí a život na Vltavě

7.6.2016 proběhlo v Podskalské celnici na Výtoni – Muzea hl.m. Prahy, Rašínovo nábřeží 412, Praha 2,  slavnostní otevření nové stálé expozice Zaniklé Podskalí a život na Vltavě.

Expozice v Podskalské celnici, unikátní renesanční budově se srubovým patrem, vystavěné v 16. století, nabídne návštěvníkovi možnost seznámit se s původní původním účelem stavby, totiž místem vybírání cla z dřeva připlaveného do Prahy.  Clo se v časech středověku vybíralo v naturální formě, tj. z vorů se „vytínala“ část klád, později bylo převedeno na peněžní podobu a poplatek náležel Novému Městu pražskému, což dodnes připomíná i štukový novoměstský znak na vchodem do celnice.

Podskalská celnice zároveň představuje poslední připomínku starého Podskalí, dnes zcela přeměněné pražské čtvrti na břehu Vltavy, jejíž domky, charakteristické dřevařské ohrady i vorové přístavy musely ustoupit moderní výstavbě na konci 19. a počátkem 20. století. Život plavců, obchodníků s dřívím, dřevařů, pískařů, ledařů dalších „lidí od vody“ je naštěstí plasticky zachycen na nemalém množství fotografií, případně kreseb, s nimiž se návštěvník bude moci seznámit, stejně tak jako s nástroji používanými podskalskými řemeslníky.

Expozice bude zaměřena i na dokumentaci proměn dopravy na Vltavě v okolí Prahy – podobu tradiční voroplaby či rozvoj lodní dopravy bude návštěvník moci sledovat opět prostřednictvím dobové fotodokumentace se zapojením prezentačních možností moderní techniky, stejně jako se mu naskytne možnost díky mechanicko-elektronickému simulátoru si zkusit plavbu legendárními Svatojánskými proudy, které museli po staletí voraři překonávat při plavení vorů do Prahy.

Pro názornou představu o reálné podobě vorových pramenů a vltavských plavidel budou v expozici opět umístěny modely lodí i voru, které tradičně skýtají dobré možnosti názorného vysvětlování i získávání poznatků činnostmi při lektorských programech pro dětské skupiny.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Slavnostní otevření nové stálé expozice Zaniklé Podskalí a život na Vltavě