Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Slavnostní otevření nové stálé expozice 1918–1938: První republika

23.10.2018 byla ve ve Veletržním paláci Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, ve 3.patře, slavnostně otevřena nová sbírková expozice 1918–1938: První republika.

Expozice 1918–1938: První republika představuje umělecký svět mladého Československa včetně slavné francouzské sbírky, kterou zakoupil stát jen pět let po svém založení.

Nová sbírková expozice vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918–1938 a to na základě sbírek Národní galerie Praha, doplněné o zápůjčky od jiných institucí či ze soukromých sbírek.

Součástí expozice jsou vedle obrazů a plastik předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských umělců (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen…) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh…), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

 

Expozice představuje umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků i dalších kulturních institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry. V prvé řadě jím je hlavní město, jakožto umělecké centrum s rušnou výstavní aktivitou představující nejen tvorbu domácích tvůrců, ale i těch zahraničních. Dále Brno, Zlín, Bratislava, Košice a Užhorod. Součástí expozice jsou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly – výstavy Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 1932 nebo První výstava Surrealistů v ČSR. Expozice se neomezuje výhradně na volnou výtvarnou tvorbu, ale má i mezioborové přesahy – počínaje knižní typografií po užitý design.

Národní galerie Praha děkuje všem zapůjčitelům děl: Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum, Kunsthalle Praha, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna, Národní filmový archiv, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Národní muzeum – Historické muzeum, Oblastní galerie Liberec, Památník národního písemnictví v Praze, Slovenská národní galerie, Tate, Londýn, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Východoslovenská galerie, Košice, Východoslovenské muzeum v Košicích & soukromé sbírky

Kurátorka: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-VackovouFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Slavnostní otevření nové stálé expozice 1918–1938: První republika