Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Slavnostní otevření Nekonečné knihovny – instalace virtuální reality

7. 4.-31. 5. / Goethe Institut / Instalace

Do 31. 5. 2022 bude v Goethe Insitutu, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1, přístupná zajímavá virtuální instalace Nekonečná knihovna.

Nekonečná knihovna je instalace virtuální reality, která představuje možný nový způsob využívání knihoven a předávání vědomostí.

„Nekonečná knihovna nepřekypuje knihami. Není to budova. Nepřipomíná ani nic, co by evokovalo tradiční knihovnu. Je to zážitek, který se odehrává uvnitř virtuální jeskyně s přístupem do virtuálních komnat, které slouží jako portály nebo mikrosvěty umožňující cestovat v čase,“ vysvětluje Thomas Meyer, ředitel programového oddělení Goethe-Institutu pro střední a východní Evropu.

Nekonečná knihovna je putovní instalace z produkce Goethe-Institutu, která v Praze nově představuje budoucnost knihoven coby interaktivních prostorů, které oslovují návštěvníky prostřednictvím multisenzorických forem vyprávění. Knihovna nepředává jen konkrétní fakta ke konkrétním tématům, nýbrž se snaží začlenit je do mnohem rozsáhlejšího vyprávění, které zahrnuje zrod naší planety a vývoj všech forem života. 

„Knihovna“ je koncipována jako živý organismus, jakési ztělesnění vědění, které se návštěvníkům osobně představí, než je vyzve k prozkoumání svého domu. Součástí je hra s QR kódy, hologramy, 3D tištěné objekty, audiovizuální díla a ústřední dílo projektu: rozsáhlá VR knihovna zasazená do pomyslné jeskyně. Projekt je imerzivním příběhovým zážitkem, který vizualizuje různá kulturní prostředí napříč minulostí, současností a budoucností a rozšiřuje koncept knihovny na mezikulturní koncept předávání znalostí prostřednictvím VR místností.

V rámci tohoto virtuálního prostoru hostí Nekonečná knihovna menší dílčí knihovny, které jsou propojeny přírodou. Každá VR místnost představuje jeden znalostní systém věnovaný jihoindickému loutkářství, evropské alchymii a polynéské navigaci z celého světa.

Součástí Nekonečné knihovny bude řada doprovodných seminářů pro školy a veřejnost.

www.goethe.de/cesko/nekonecnaknihovna  Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Slavnostní otevření Nekonečné knihovny – instalace virtuální reality