Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Slavnostní otevření galerie Pro Arte výstavou Na vlnách moderny

21. 10.-22. 12. / Galerie Pro Arte / Malba

21. října otevřelo Pro arte ve Vratislavském paláci, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana, svou novou galerii. Své bohaté portfolio v ní bude představovat v tříměsíčních intervalech prostřednictvím tematických a autorských výstav.

První, podzimní výstava s názvem Na vlnách moderny nabídne do 22.12.2015 zájemcům české moderní umění první třetiny 20. století.

Dílo Františka Kupky Vlna (1904-1905) z jeho stošestidílného cyklu ilustrací Člověk a Země se stalo titulním obrazem výstavy z mnoha důvodů. V Pro arte se domníváme, že celý cyklus z let 1904-1906 je zcela průlomovým mezníkem nejen na Kupkově cestě od figuracce k abstrakci, ale i na obecné cestě moderního umění 20. století.

Jiní čeští umělci nezůstali ovšem za Kupkou při zrození nových výtvarných světů v evropském kontextu pozadu. První výstava, kterou pořádá Pro arte ve své nové galerii, proto soustřeďuje na relativně malém prostoru díla, která lze pokládat za základní stavební kameny českého moderního umění. V malé ochutnávce výstavy představíme ještě dvě:
Snad první pařížský obraz Josefa Šímy, portrét Luise-Denise Germainové z roku 1922, vyniká vším, pro co je Šíma dodnes ve Francii ceněn. Totiž pro zcela výjimečnou citovost, která ho jednou dovede až na práh ráje i podsvětí a odtud k branám surrealismu. Louise-Denise Germainové byla prestižní pařížská umělecká knihvazačka, u které se Šíma po svém příchodu do Paříže ucházel o práci. Nejenže ho přijala, ale dokonce mu krátce na to dala i svou dceru za ženu.

Pravděpodobně nejprominentnější obraz v portfoliu Pro arte, Ráj černochů od Toyen (1925), byl v minulosti z více či méně pochopitelných důvodů vystaven pouze jednou a nyní bude po dlouhé době představen opět veřejnosti. Revue Nègre se slavnou Josephine Bakerovou, kterou na podzim roku 1925 společně s Jindřichem Štyrským viděla během své první návštěvy Paříže autorka tohoto proslulého obrazu, ji tak nadchla svou bezprostředností a značnou erotickou nevázaností, že ji to inspirovalo k představě ráje jako prostoru nesvázaného žádnými pseudoetickými, estetickými a dokonce ani erotickými tabu.

Dalšími nabízenými obrazy budou mj. díla Emila Filly, Jana Zrzavého, Jindřicha Štyrského, Josefa Váchala, Jakuba Obrovského, Georgese Karse, Maxima Kopfa, Emila Orlika, Františka Matouška a dalších autorů české moderny. Některá z nich jsou velmi známá zakladatelská díla, jiná jsou objevy, na jejichž získávání se fond specializuje. A několikrát dokázal státním institucím zprostředkovat nákup zcela mimořádný. Pro státní Muzeum loutkářských kultur získal v Paříži unikátní, světově zcela jedinečnou marionetu tanečnice Edgara Degase či pro Alšovu jihočeskou galerii jeden z nejvýznamnějších českých obrazů 19. století, Pinkasovu Modlitbu za oběšence, více než 100 let pokládanou za nezvěstnou. Ta byla pracovníky fondu objevena a získána na zapadlé aukci v Dijonu.

Zvláštním hostem výstavy bude mladý malíř Lukáš Musil tvořící pod pseudonymem Musa. Na přání Pro arte vytvořil svou vlastní reminiscenci na Kupkův obraz Vlna.

Galerie Pro arte otevírá výstavou Na vlnách moderny své portfolio zájemcům z řad sběratelů, veřejných institucí a přirozeně i lidí, kteří chtějí do umění investovat nákupem kvalitních a všestranně prověřených uměleckých děl. Jsme rádi, že taková díla v nové galerii nalézají prostor, ve kterém se mohou v celé své kráse představit očím svých případných nových majitelů.

Pro veřejnost otevřeno pondělí – pátek 10 – 17h.

Návštěvu je lépe domluvit předem: proarte@proarte.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Slavnostní otevření galerie Pro Arte výstavou Na vlnách moderny