Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Slavnostní křest speciální edice vín πnot noir (Matfyz a Znovín Znojmo)

14.3.2016 proběhl v malostranském areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1, slavnostní křest speciální edice vín πnot noir.

Víno slavnostně pořktili: kardiochirurg prof. Jan Pirk, meteoroložka a moderátorka Taťána Míková, herečka Ljuba Krbová a spisovatel Ondřej Neff.

Odvážný experiment mísení vína a matematiky nepochází z laboratoře alchymistů. Realizovaly jej společně Znovín Znojmo, a.s., a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK). Z této příznivé konjunkce vzešla zcela nová rodina vín πnot noir.

Víno a matematika mají společného více, než by se mohlo na první pohled zdát. Oba tyto fenomény formovaly kulturu antického Řecka, k jehož odkazu se hlásí naše evropská současnost. Bohužel, dnes si Dionýsos a Athéna rozumějí daleko méně, než jak tomu bylo v představách starých Řeků.

MFF UK proto oba symboly opět sbližuje. Kulatá vína z rodiny πnot noir jsou inspirována konstantou π, kterou si spojujeme s číselnou hodnotou zhruba 3,14. V průběhu tzv. kryomacerace se odstopkované bobule vinných hroznů před vlastním lisováním nejprve zchladí na teplotu 3,14 °C, a teprve následně kvasí. Unikátní proces probíhá v nejmodernějším zařízení Znovínu ve sklepě v Jaroslavicích u Znojma. Rodí se díky němu plná, hebká a zakulacená vína, klouzající po jazyku s tóny třešní, višní, brusinek, malin či ostružin.

Jedinečnost vína podtrhuje také netradiční skleněná zátka, kterou vyvinul známý sklářský podnik Preciosa GS, a.s. Také s ním MFF UK úzce spolupracuje na základě svého partnerského firemního programu.

Číslo π, udávající poměr obvodu kruhu k jeho průměru, zajímalo staré Řeky neméně, než víno. Pro Evropu je s poměrně překvapující přesností definoval jako první Archimédés ze Syrakus zhruba 250 let před naším letopočtem. Postupoval náročným způsobem, když opisoval a vepisoval kruhu mnohoúhelníky se stále větším počtem stran. Tím se zvyšovala přesnost hledaného poměru. Fascinace kruhem se ostatně promítá i do Archimédových údajných posledních slov „Neruš mé kruhy!“.

Archimédova metoda výpočtu pak přetrvala celá staletí. Na přelomu 16. a 17. století se podařilo německému matematiku Ludolphu van Ceulenovi určit číslo π na 35 desetinných míst. Na svůj výkon byl natolik hrdý, že si nalezenou hodnotu nechal vytesat na vlastní náhrobek. Právě na jeho počet se číslo π někdy nazývá Ludolfovým.

http://www.matfyz.cz/clanky/586-matfyz-uvadi-specialni-edici-vinFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Slavnostní křest speciální edice vín πnot noir (Matfyz a Znovín Znojmo)