Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Skupinová výstava Strach, smích a smrt

Do 25. 6. 2023 je v Klubu a galerii Gumárna, Karla Pazderského 2045, Čáslav, přístupná velmi zajímavá skupinová výstava Strach, smích a smrt.

Dernisáž 24. až 25. června 2023 – /2 DNY V GUMÁRNĚ/

Komentované prohlídky výstavy:

středa 7. 6. od 17:00 s Alenou Losenickou
sobota 10. 6. od 14:00 s Kamilou Ženatou
středa 21. 6. od 17:00 s Alenou Losenickou
sobota 24. 6. od 11:00 a 15:00 s kurátorkou výstavy Mášou Pivovarovou
neděle 25. 6. od 11:00 s kurátorkou výstavy Mášou Pivovarovou

Otevřeno je ve středu a v sobotu od 14 do 18 hodin / nebo po domluvě na telefonu 728 951 978

Výstava Strach, smích a smrt se zabývá prastarým námětem, který prostupuje celými dějinami umění. V současné době je toto téma opět velmi aktuální. Celou společnost ovládá strach, nicméně výstava se na tento fenomén chce podívat z jiného úhlu pohledu. A sice, jak je možné se strachem pracovat skrze smích. Vystavující umělci se zmíněnou tematikou dlouhodobě zabývají a díla jsou vybraná tak, aby v sobě spojovala strach, který je velmi často spojen se smrtí, úzkost, smích a humor.

Máša Černá Pivovarová

Autoři:

Josef Bolf (narozen 1971), v letech 1990 – 1998 studoval Akademii výtvarných umění v Praze u Jiřího Načeradského, Vladimíra Kokolii a Vladimíra Skrepla. V roce 1995 absolvoval stáž v Kongsthögskolanu ve Stockholmu a v roce 1996 na Akademie der bildenden Künste ve Stuttgartu. V letech 1996­2002 byl členem skupiny Bezhlavý jezdec společně s Janem Mančuškou, Janem Šerých a Tomášem Vaňkem. V roce 2005 byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého a v roce 2010 získal ocenění Umělec roku. Věnuje se především malbě, ale je také autorem několika komiksů a krátkých loutkových filmů.

Erika Bornová (narozena 1964), v letech 1983­1988 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze. Vystavovat začala v roce 1985 v rámci legendárních neoficiálních Konfrontací. Věnuje se sochařství (často pracuje s netradičními materiály), malbě i grafice.

Jiří Černický (narozen 1966), v letech 1993–1997 studoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Miloše Šejna a Jiřího Davida. V roce 1996 získal Sorosovu cenu a v roce 1998 Cenu Jindřicha Chalupeckého. Stal se finalistou ceny Alice Award (2012). V roce 2015 byl jmenován docentem na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době působí jako vedoucí pedagog ateliéru malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ve své tvorbě pracuje s nejrůznějšími médii: malba, instalace, objekty, video, performance, fotografie.

Václav Jirásek (narozen 1965), v letech 1984­1990 studoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Václava Pospíšila a Jiřího Načeradského. Od roku 1988 se věnuje fotografii. V roce 1989 spoluzakládal fotografickou skupinu Bratrstvo. V letech 2018­2022 působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Milan Kunc (narozen 1944), v letech 1964–1967 studoval na pražské AVU u profesora Karla Součka. Roku 1969 emigroval do Německa, kde studoval v letech 1970–1975 u profesora Josepha Beuyse a Gerharda Richtera. V roce 1979 spoluzaložil skupinu NORMAL. Žil v Kolíně nad Rýnem, Římě, New Yorku a Den Haagu, v roce 2004 se vrátil do Prahy. Věnuje se především malbě.

Petr Nikl (narozen 1960), v letech 1981­1987 studoval pražskou AVU u profesora Jiřího Ptáčka. V roce 1987 se stal členem umělecké skupiny Tvrdohlaví. V roce 1995 mu byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. Věnuje se nejrůznějším uměleckým formám: malba, grafika, kresba, fotografie, performance, vytváří loutky a autorské knihy (Záhádky získaly v roce 2008 ocenění Kniha roku Magnesia Litera), spolupracuje s mnoha hudebními tělesy (například Lakomá Barka) a věnuje se také divadelním představením (úzce spolupracuje s divadlem Archa).

Eugenio Percossi (narozen 1974 nedaleko Říma ve městě Avezzano), v roce 2015 absolvoval AVU v ateliéru nových médií pod vedením Markusse Huemera . Od roku 1988 se aktivně účastní kolektivních výstav v Čechách i zahraničí. Nyní žije na zámku v Třebešicích u Čáslavi. Vyjadřuje se nejrůznějšími médii: malba, kresba, video, instalace, fotografie.

Jiří Petrbok (narozen 1962), v letech 1984­1990 studoval AVU v Praze u profesorů Radomíra Koláře a Jiřího Sopka. Od roku 1995 zde působil jako odborný asistent v ateliéru kresby profesorky Jitky Svobodové. Od roku 2011 tento ateliér vede. Věnuje se především malbě.

Ivan Pinkava (narozen 1961), v letech 1982–1986 studoval obor umělecká fotografie na FAMU v Praze. V roce 1989 spoluzaložil Prague House of Photography (PHP) – Pražský dům fotografie. V období 2005–2007 působil jako vedoucí pedagog fotografického ateliéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

František Skála (narozen 1956), vystudoval televizní a filmovou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1976–1982). Byl a je členem řady uměleckých uskupení: skupiny Tvrdohlaví, divadla Sklep, tajné skupiny B.K.S. (Bude konec světa). Hraje v několika hudebních tělesech (Malý taneční orchestr Universal Praha, Tros Sketos, Finský Barok a Třaskavá směs). V roce 1991 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého. Vytváří sochy, objekty, instalace (nejčastěji z přírodních materiálů), věnuje se kresbě, ilustracím i malbě.

Martin Velíšek (narozen 1968), v letech 1989­1996 studoval Akademii výtvarných umění v Praze v malířském ateliéru Bedřicha Dlouhého a v ateliéru konceptuálních tendencí Miloše Šejna. V letech 1999–2003 pokračoval na pražské AVU v doktorandském studiu u profesora Zdeňka Berana. Teoretická část práce vznikala pod vedením profesora Miroslava Petříčka. V roce 2014 byl habilitován. Věnuje se malbě, kresbě a grafice. Za svou práci získal celou řadu ocenění, mimo jiné opakovaně cenu Grafika roku. Je také autorem řady teoretických publikací, z nichž můžeme zmínit například studii o holandských zátiších sedmnáctého století s názvem Dějiny citronu (Univerzita Karlova, 2017) a knihu statí a úvah o podstatě uměleckých děl Pohledy (které tvoří obrazy) napsanou společně s filozofem Miroslavem Petříčkem (Univerzita Karlova, 2012).

kurátorka projektu: Máša Černá Pivovarová

Máša Černá Pivovarová získala v roce 2022 hlavní cenu Akademie vizuálního umění za přípravu výstavy Moskevská gotika Viktora Pivovarova v Národní galerii ve Veletržním paláci a cenu za monografickou knihu o Viktoru Pivovarovovi Ach!Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Skupinová výstava Strach, smích a smrt